Nový zpravodajsko-publicistický web: www.prazskynoviny.cz, který se bude věnovat Praze. Postupně se bude doplňovat, rubriky budou politické, magistrát, místní radnice, doprava, bezpečnost, život ve městě atd…  
Před 300 lety vznikly v tehdejších zemích Koruny České, první noviny. Nesly název Pražské poštovské noviny a byly to první česky psané pravidelně vycházející noviny. Jejich redaktorem byl i Václav Matěj Kramerius, který je řídil. Noviny informovaly o Praze a jinak byly naplněny převážně zprávami převzatými z rakouského tisku. Náš web se bude zajímat hlavně o město Praha. Zaměří se na dění na městském magistrátě a také místních radnicích městských částí. Praha je evropskou metropolí, její rozvoj je důležitou věcí, zároveň však by bylo škoda, aby přicházela o svoje „genius loci“. Budeme se tak snažit právě k jejímu rozvoji i tradicím přispívat. Doufáme, že Vám přineseme to, co zde zatím v Praze chybí…

Tomáš Měšťan – šéfeditor
Kontakt: redakce@prazskynoviny.cz

Pražské poštovní noviny s.r.o. je provozovatelem webu: www.prazskynoviny.cz

© Copyright – Pražské poštovní noviny s.r.o. (www.prazskepostovskenoviny.cz)