Tak reaguje Česká pedagogická komora z.s., na dopis, který zaslal radní pražského magistrátu pro školství Vít Šimral (Piráti), ředitelům pražských škol …

Česká pedagogická komora:

Radní pražského magistrátu se rozhodli nařídit, tedy pardon doporučit, školám, aby studenty přivedli k jedinému správnému světovému názoru. Lidem, kteří dobu jediného správného, totiž vědeckého světového názoru, zažili, se dělá nevolno.

Protože tento dopis (naštěstí) vyvolal bouřlivou reakci, přidáváme oficiální stanovisko:

Dopis radního Šimrala vnímáme jako neakceptovatelné překročení hranice mezi vzděláváním a politickým aktivismem. Jako nesmírně nebezpečnou vnímáme tendenci narušit zákonem zajištěný princip apolitičnosti škol a ovlivňovat obsah vzdělání z politických pozic a podřizovat ho politické ideologii strany, která je momentálně u moci. Od pana Šimrala to vnímáme jako naprosto nepřijatelný přešlap svědčící o jeho lidské nekompetenci vykonávat svěřenou funkci.

Dopis radního hlavního města Praha pro školství Víta Šimrala (Piráti)

Radní Vít Šimral se účastnil dnešní stávky studentů za lepší klima: 

Nasloucháme Vám! 

Klimatická změna je noční můra. Nejen kvůli jejím dopadů, ale především kvůli tomu, že je obtížné ji vysvětlit.

Když lidé potřebovali v minulém století vyřešit ozónovou díru, dala se snadno představit a bylo jasné, co je třeba udělat, abychom zastavili její zvětšování – přestat používat jednu látku ve sprejích a ledničkách je snadné a přímočaré.

U klimatické změny je to mnohem složitější… Látek, jež ji urychlují, je mnoho. Její dopady mají různou podobu a různou intenzitu a produkujeme je různými formami lidské činnosti, jež jdou obtížně nahradit.

Je snadné se před klimatickou změnou schovávat. Říkat si, že to je problém polárních medvědů a rozvojových zemí.

Bohužel tomu tak není a my musíme jednat. Začněme malými kroky, které můžeme udělat hned, a plánujme ty velké, které nějaký čas zaberou. 

Dopis už kritizuje opozice:

Patrik Nacher (zastupitel HMP za ANO a poslanec):

Autor: TGM, Praha, ČR, 20.9.2019

Zdroj:

https://www.facebook.com/CeskaPedagogickaKomora/photos/a.677412578963097/2473831672654503/?type=3&theater

https://www.facebook.com/piratsimral/photos/a.1982724951836116/2349679971807277/?type=3&theater