Diskriminaci z hlediska národnosti, nebo věku, odhalila ve dvou restauracích v Praze Česká obchodní inspekce (ČOI)…

Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje, zda nedochází ze strany obchodníků k některé z forem diskriminace spotřebitelů. Ve 2. čtvrtletí provedla 139 kontrol a podezření na toto nežádoucí jednání zjistila ve dvou případech.

1) případ diskriminace:

Jedna z restaurací v Praze odmítá pouštět do podniku menší děti. „Na elektronický dotaz spotřebitele, zda je možné si v uvedené restauraci objednat stůl pro čtyři dospělé osoby a jedno dítě ve věku čtyř let, zaměstnanec restaurace elektronicky odpověděl, že v restauraci neakceptují přítomnost dětí do osmi let.“ 

2) případ diskriminace:

Další pražský podnik nechtěl pustit ke stolu česky mluvící lidi, anglicky mluvícím cizincům to dovolil. „Česky hovořícím inspektorům, v postavení spotřebitele, nebylo umožněno se v restauraci posadit ke stolu a provést objednávku. Anglicky mluvícím spotřebitelům toto umožněno bylo.“Oba případy jsou právě řešeny ve správním řízení. 

Tisková zpráva ČOI:

2019-09-27-diskriminace-2Q2019

Inspekce informovala také o případech diskriminace cizinců ve dvou pražských restauracích, Clock Caffé a Café Restaurant. V obou provozovnách byly cizincům účtovány částky vyšší než česky hovořícím klientům. V obou těchto případech už padly pravomocné pokuty 60 tisíc korun.

Autor: TGM, ČTK, Praha, ČR, 28.9.2019

Zdroj: