V období před volbami Pirátská strana deklarovala snahu o prosazení talentovaných a odborně připravených lidí do vedení magistrátu hlavního města Prahy…

Zastupitel & radní HMP Vít Šimral
Vít Šimral, byl zvolen za Pirátskou stranu v rámci voleb do zastupitelstev v roce 2018 a po sestavení koalice byl určen radním s kompetencemi a agendou v oblasti školství, sportu a podpory podnikání. V této funkci je od 6. října 2018. Kromě této funkce, kde dohlíží i na přidělování dotací vzdělávacím institucím, je rovněž zástupcem Pirátské strany ve Výboru pro evropské záležitosti ZHMP. 

Vít Šimral je především politolog a sociolog a člen Amnesty International. Podle veřejně dostupných údajů nemá zkušenosti, nebo odborné vzdělání v oblasti školství a pedagogiky. Vystudoval politologii na Masarykově univerzitě a historickou sociologii na Univerzitě Karlově, i politickou ekonomii a působil v lidsko – právním i soukromém sektoru management consultingu.

V jeho životopise však nefiguruje žádná odbornost týkající se oblasti školství a vzdělávání, žádné jeho vlastní vzdělání nesouvisí s pedagogikou, fungováním školství a jinými oblastmi, jejichž agendu v současné době zastává. V současnosti působí jako postdoktorand na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci a na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Zabývá se financováním politiky a transparentním propojením politiky a byznysu. Byl odborným mluvčím Rekonstrukce státu mimo jiné pro financování politických stran a kampaní. Je také členem Českého běžeckého klubu, Junáka a Mensy.

Upozornil na sebe angažovaným vystupováním v oblasti klimatických stávek. 19. září sepsal dopis určený vedením pražských škol. V něm vyzval ředitele škol, aby pouštěli „za školu“ studenty, aby mohli protestovat za záchranu klimatu na akcích „Fridays for Future“ a nedávali jim za to neomluvené hodiny. Je v něm i výzva ke změně vyučovacích plánů k posílení ekologické stránky výuky na školách, a žádá také o aktivní šíření těchto názorů a nabídek mezi samotnými studenty. 

Psali jsme zde:
https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/dopis-radniho-simrala-vnimame-jako-neakceptovatelne-prekroceni-hranice-mezi-vzdelavanim-a-politickym-aktivismem/

Nasloucháme Vám! ?‍♂️Klimatická změna je noční můra. Nejen kvůli jejím dopadů, ale především kvůli tomu, že je obtížné…

Zveřejnil(a) Vít Šimral dne Pátek 20. září 2019
Facebook Vít Šimral
Dopis Vít Šimral

Dopis, byl kritizován Českou pedagogickou komorou z. s. sdružující pedagogy a lidi působící v oblasti školství. Rovněž byl kritizován opozicí v zastupitelstvu z řad ANO i ODS. A také vyvolal velké, povětšinou nesouhlasné diskuze na sociálních sítích.

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 1.10.2019

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?personId=11358

https://www.pirati.cz/lide/vit.simral/