Tento článek Vám přináší komparaci, některých součástí programového prohlášení koalice vedoucí naše hlavní město Praha. Celkově bylo v programu použito mnoho obecných závazků, a závazků v pokračování, již probíhajících aktivit a projektů…

Doprava

Program zdůrazňuje nutnost dostavby Městského okruhu a posílení stávajících kapacit, dnes plně vytížených křižovatek. Za poslední rok v tomto ohledu nedošlo k výraznějším změnám. Nicméně, vedení magistrátu představilo základní plán ze strany náměstků Adama Schneiherra (Praha Sobě) a Petr Hlaváčka (TOP 09), dne 12. 9. 2019. Podle nového plánu má dojít k prodloužení tunelů ze 4,2 km na 8,5 km. Křižovatky se mají pro zmírnění hluku přesunout pod zem.

Program deklaruje snahu o dokončení tzv. Pražského okruhu, respektive o pokračování ve výstavbě. 26. září 2019 došlo k pokroku v oblasti získání posudků týkajících se dopadů na životní prostředí, nicméně střízlivý odhad je, že zahájení stavby úseku mezi Suchdolem a Březiněvsí, na které se tento posudek odvolává, nenastane dříve, než v roce 2024, a nebude dokončeno do roku 2028.

Dopravní program podporuje rozšíření parkovacích zón, nicméně stávající rozšiřování (Praha 4, Praha 5, Praha 6 a Praha 9) je dílem místní administrativy, a probíhá dlouhodobě. Nejde tedy o naplnění programu, ale spíše zakomponování stávajících aktivit do programu. Dlouhodobě probíranou otázkou je výstavba linky D pražského metra. Tento projekt trvá už několik desetiletí. V souvislosti se současným zastupitelstvím hlavního města Praha, se ale dostal především v otázce hlasování o geologickém průzkumu, které bylo navzdory programovým cílům transparentnosti, neveřejné. Vedení Prahy také zrušilo parkovací místa přímo před budovou Magistrátu, takže pro auta magistrátu, se musí jezdit do garáží na Vyšehradě, což zjevně těžko snižuje uhlíkovou stopu a dopravní plynulost ve městě.

Psali jsme zde:

https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-pred-magistratem-uz-nezaparkujete/

Dvorecký most, který rovněž figuruje v programovém plánu stávajícího magistrátu, opět pouze navazuje, na již rozběhlý projekt, a bude dokončen, až po skončení současného mandátu, kolem roku 2024. Dvorecký most má vést přes Vltavu, a vytvořit spojení na linii Krč – Modřany – Smíchov –Jinonice.

Před pár týdny, 15. 9. 2019, nechal pražský dopravní podnik DPP začít vypracování projektu obnovy tramvajové dopravy v Praze. I tento prvek figuruje na dopravním programu současného magistrátu.

Problematickou otázkou je v programu situace okolo bezbariérového přístupu k MHD. Program zavazuje stávající magistrát k zlepšení bezbariérového přístupu k městské hromadné dopravě. Nedávno, ale došlo k významnému střetu na magistrátu v otázce zrušení bezbariérového spojení mezi Chodovem a Černým mostem, s odůvodněním nízké vytíženosti spojení.

Program dále zmiňuje otázku „Lítačky“ a zavazuje se k vyřešení problémů, které se jí týkají. Poslední vyjádření primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), však naznačuje, že v rámci změn dojde do r. 2025 k úplnému zrušení „Lítačky“, v rámci projektu „Smart Cities“, čímž se navazuje na podobná řešení, týkající se dřívějších papírových kupónů a Open Card.

Bydlení

Před pár dny byl na webu našich novin uveřejněn článek týkající se situace okolo bydlení, respektive cen bydlení v Praze, včetně srovnání v mezinárodním měřítku, včetně toho, že cena za metr čtvereční v různých článek Prahy stoupá mezi měsíčně o stovky, až tisíce korun. Program deklaruje snahu zjednodušit povolovací proces staveb, ve kterém je Praha na velice nízké úrovni. Za poslední rok od vzniku koalice na magistrátu se však tento proces nezjednodušil, neurychlil a Praha nadále je velice nízko v mezinárodních statistikách stavebních povolení.

Program obsahuje pasáž, která si protiřečí k hlavnímu vyznění cíle tohoto úseku, tedy bydlení. V programu je stanoveno, že investoři podporující místní stavební rozvoj, by se měli zavázat k tomu, že se budou finančně podílet na výstavbě místní infrastruktury. Tato regulace, ale může investory odradit, a tím i snížit možnost realizace stavebních projektů.
Program zavazuje současný magistrát k vypracování dlouhodobého plánu výstavby v horizontu 20-30 let. Tento závazek je pravděpodobně nesplnitelný, neboť moderní velkoměsta se vyvíjejí velice rychle a hekticky. I plán na výrazně kratší dobu by měl vcelku nízké šance naplno hodnotnou realizaci, protože tento vývoj je ovlivněn řadou ekonomických, společenských a politických faktorů.

Aby došlo k zlepšení přístupu k bydlení, magistrát hlavního města Prahy chce provést změny v rámci městského bytového fondu, tedy bytů vlastněných přímo městem. Má dojít k jejich zacílení na strategické skupiny (učitelé, policisté, hasiči), a má být využito finančních rezerv fondu k rozšíření celkového počtu bytů. V současné době (září 2019) má Praha ve vlastnictví zhruba 7 757 bytů (není známo, kolik bytů na Praze 3, 8 a 14). Něco takového není možné vymáhat, vzhledem k pravomocem jednotlivých částí hlavního města, a tak v září 2019 ukončila městská část Praha 11, výprodej městských bytů.

Psali jsme zde:

https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-cenova-situace-bytu-danova-politika/
https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/privatizace-mestskych-bytu-2012-2019/
https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/zvyseni-dane-z-nemovitosti-slechtovka-eurotel-muzeum-totality-prazsky-okruh-zakaz-pand

Životní prostředí a technická infrastruktura

Praha se ve svém programu zavázala k všeobecnému slibu rozšíření zeleně ve městě, a tím snížení tepelných stop a rozšíření stinných ploch. Podobně jako v případě výše uvedených bytů, jde o programový bod, který není možné realizovat bez konsensu s jednotlivými městskými částmi. Program počítá s revitalizací různých parků. V současné době, ale probíhá zahájení stavebních prací na Petřinách pro výstavbu nového technického zařízení. V rámci tohoto projektu docházelo ke kritice a apelům ze strany opozičních zastupitelů, i ze strany veřejnosti. V rámci této stavby dochází ke kácení stromů v parcích.

V rámci pomoci živočichům, pak program odkazuje na vytvoření nové záchranné stanice pro zraněné a hendikepované živočichy v Jinonicích. Jedna stanice, zabývající se volně žijící zvěří, tam již existuje. Navrhovaná nová stanice, ale prozatím nebyla vybudována.

Bezpečnost

Podobně jako v jiných případech, i zde program současného zastupitelstva opět navazuje na předchozí, již schválené plány, včetně Koncepce rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. Prahy a posílení struktur dobrovolných hasičů.

Školství, vzdělávání a sport

Přestože v programu samotném o tomto není žádná zmínka, byli jste před pár dny, informováni o dopisu radního Víta Šimrala pražským školám ve věci tzv. klimatických stávek. Dopis byl kritizován organizacemi zastupujícími pedagogickou komunitu, i veřejností. 

Psali jsme zde:

https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-vit-simral-radni-hmp-s-agendou-v-oblasti-skolstvi-sportu-podpory-podnikani/
https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/dopis-radniho-simrala-vnimame-jako-neakceptovatelne-prekroceni-hranice-mezi-vzdelavanim-a-politickym-aktivismem/

Ostatní součásti programu v otázce vzdělávání jsou buď velice obecné, a/nebo tyto aktivity a projekty, již probíhají v rámci domácích i mezinárodních trendů v moderním vzdělávání obyvatelstva a budoucích generací.

Transparentnost

Koalice také jasně mluví o transparentnosti. Výsledkem je, že proběhlo poprvé od listopadu 1989 tajné hlasování na radě HMP, také přepisování zápisu z jednání rady HMP, což se dá také označit za falšování. 

Programové prohlášení koalice:

http://www.praha.eu/file/2892031/programove_prohlaseni.pdf

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 7.10.2019