V souvislosti s pátečním a sobotním smutečním rozloučením připravila pražská policie bezpečnostní opatření, kterého se zúčastní desítky policistů služby dopravní a pořádkové policie…

Bezpečnostní opatření je rozděleno do dvou částí. První z nich, a to smuteční rozloučení určené pro veřejnost v Paláci Žofín na Slovanském ostrově, započne čtvrteční půlnoci. V okolí Paláce Žofín dojde z důvodu zajištění bezpečnosti již od čtvrteční půlnoci do páteční půlnoci k dopravnímu omezení. Řidiči musí počítat s kompletním uzavřením Masarykova nábřeží, tedy od Jiráskova mostu až k Národnímu divadlu. Pro vozidla jedoucí od Janáčkova nábřeží přes Jiráskův most bude platit zákaz odbočení doleva. V souvislosti se samotným smutečním rozloučením dojde taktéž od půlnoci k částečnému omezení provozu na mostě Legií. Konkrétně zde bude uzavřen jeden jízdní pruh ve směru od Smíchova k Národnímu divadlu, kde řidiči budou moci po mostě obousměrně projíždět zúženými jízdními pruhy v jednom směru zasahujícími do tramvajového pásu.

Z důvodu zajištění bezpečnosti všech občanů, kteří se zúčastní smutečního rozloučení, dojde za pomoci přenosného technického hrazení (tzv. plůtky) k ohraničení vstupu k paláci Žofín. Technické hrazení bude umístěno od paláce Žofín přes most Legií až po Janáčkovo nábřeží. Vstup pro veřejnost ke smutečnímu místu je umožněn pouze na konci ohrazeného prostoru, tedy od Janáčkova nábřeží.

Mapa zde:

mapa rozloučení na pražském Žofíně

Z tohoto důvodu bychom rádi požádali veřejnost, aby na místo rozloučení přijížděli ze směru od Smíchova. V případě účasti mimopražských občanů žádáme, aby pro parkování vozidel použili záchytná parkoviště na okraji Prahy a pro další přesun do centra využili především městskou hromadnou dopravu. Pro nejrychlejší přesun doporučujeme využití metra s výstupem ve stanici Anděl a následně přesun tramvají č. 9, 15 a 20 do zastávky Újezd.

Z důvodu, aby nedocházelo při vstupu a výstupu z paláce Žofín k zbytečným kolizím, odchod účastníků ze Slovanského ostrova je naplánován přes Výstavní síň Mánes na Masarykovo nábřeží až ke Karlovu náměstí.  Pro nejrychlejší přesun z místa opět doporučujeme využití metra ve stanici Karlovo náměstí.  

https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-oficialni-parte-karla-gotta/

Druhá část bezpečnostního opatření je směřována k sobotnímu smutečnímu neveřejnému rozloučení v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. V této souvislosti dojde v sobotu ke kompletnímu omezení dopravy na Hradčanském náměstí a k částečnému omezení vstupu veřejnosti na třetí nádvoří Pražského hradu. V okamžiku naplnění kapacity třetího nádvoří bude vstup do hradu uzavřen. Každý návštěvník hradu a smutečního rozloučení musí počítat při vstupu do Pražského hradu se standartními bezpečnostními prohlídkami. Po ukončení smutečního rozloučení a plánované mše bude opět umožněn občanům vstup do celých prostor Pražského hradu.

Jednotlivá bezpečnostní opatření budou v případě potřeby upravena dle aktuální situace a dění na místě. Jelikož lze jen těžko v  současné chvíli určit přesné počty účastníků smutečních akcí, nelze v případě zajištění bezpečnosti vyloučit možné rozšíření dopravních omezení či jiných opatření.

Autor: Policie ČR Praha, Praha, ČR, 9.10.2019

Zdroj:

https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22498154&docType=ART