Pražskou integrovanou dopravu čeká v nejbližší době několik změn…

Prioritou koalice zůstává rozvoj velkokapacitní a pohodlné dopravy, tedy výstavba metra D a nových tramvajových tratí. U autobusových linek chystá hlavní město zefektivnění a úpravu jízdních řádů v reakci na obsazenost spojů především v nejméně vytížených měsících lednu a únoru. Současně na začátku prosince vyjedou do dnes špatně obsloužených oblastí nové linky a do konce roku přibude celkem devět kilometrů bus pruhů, které výrazně pomáhají plynulosti dopravy. Po parkovišti u metra Opatov se také otevřou P+R parkoviště v Braníku a Běchovicích. Praha s dopravci také aktivně řeší nedostatek řidičů autobusů a na stůl se dostává i otázka, zda by nemohli řídit autobus už lidé od 19 let.

Listopadové změny v autobusech

Na základě aktuální situace dojde na počátku listopadu k úpravám jízdních řádů cca 20 autobusových linek. Jejich přehled najdete na konci tiskové zprávy.

Chystáme po dohodě s Prahou i s dopravci změny tak, aby se dotkly jen minimálního počtu cestujících a přitom se snížil počet řidičů, kteří jsou každý den potřeba. Nejde jen o úpravy jízdních řádů, ale prověřujeme i možnosti, zda by v některých situacích nepomohla výměna linek mezi dopravci. Poslední roky ukazují, že občas je pomoc jednoho dopravce druhému velmi důležitá. Ten, který pomohl dnes, může naopak při problému s počtem řidičů potřebovat pomoci příště,“ doplnil Petr Tomčík, ředitel ROPID.

Za DPP vnímáme, že je potřebné se na celý systém pražské MHD dívat komplexně, flexibilněji reagovat na vývoj poptávky a jednotlivé linky podle toho optimalizovat. Řešením určitě není rušení linek, ale úprava jejich frekvencí, změna tras nebo prodloužení do dalších oblastí nebo jejich spojování, jinými slovy přeskupování kapacit. K tomu ale potřebujeme relevantní průběžné údaje. V metru máme automatické sčítače cestujících, proto metro dokážeme řídit velmi efektivně. Napasovat nabídku na skutečnou poptávku ale musíme i u autobusů a tramvají. Systémem automatického počítání cestujících máme aktuálně vybaveno téměř 300 autobusů a probíhá finalizace SW úprav pro zpracování naměřených dat. Do dvou let bude tímto systémem vybaveno dalších 200 nových autobusů. Data ze systému automatického počítání cestujících chceme začít využívat již od ledna 2020, společně s ROPIDem je budeme analyzovat a využívat k optimalizaci autobusových linek stejně jako u metra,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Hledáme řidiče. Za volant už od 19 let?

Celá Česká republika řeší, jak přilákat nové zájemce za volant autobusu. V Praze a nejbližším okolí je však kvůli velmi nízké míře nezaměstnanosti situace složitější. Aktuální čísla Českého statistického úřadu ukazují, že podíl nezaměstnaných v Praze se pohybuje pod dvěma procenty, ve Středočeském kraji je to necelých 2,5 procenta. V takové situaci je extrémně složité nahradit řidiče autobusů, kteří postupně odcházejí do důchodu.
„Situaci s řidiči se nám díky obětavosti všech lidí v provozu, plánování operativních záloh, motivačními opatřeními a práci kolegů z náboru daří dlouhodobě zvládat. Letos za prvních devět měsíců se nám povedlo stabilizovat počet odchodů řidičů, který je oproti minulému roku nižší o více než pětinu (o 22 %), ale aktuálně nám vše zkomplikovala změna v systému proplácení nemocenské. Od 1. července se proplácí i první tři dny marodění, což se projevilo růstem nemocnosti ve všech profesích, u řidičů v září meziměsíčně o téměř tři procentní body na celkových 10 %. Nicméně se snažíme společně s městem hledat řešení, například se snažíme motivovat řidiče navázáním některých odměn na počet odpracovaných hodin, využívat benefit sick days místo nemocenské a podobně,“ říká Petr Witowski.

A stejnou situaci potvrzují i ostatní dopravci, kteří zajišťují autobusové spoje Pražské integrované dopravy.

Změny v dopravě zde:

http://www.praha.eu/file/3042552/Priloha_TZ_PID.pdf

Informování o skutečném čase příjezdu autobusů

V lednu 2020 se také DPP připojí k systému zveřejňování informací o skutečném příjezdu/odjezdu jednotlivých spojů autobusových linek do/ze zastávek. Informace bude DPP předávat do jednotné databáze, která je bude zveřejňovat v rámci systému MPVnet, aplikace PID Lítačka a dalších webových a mobilních dopravních aplikací. Cestující v pražské MHD tak budou mít od ledna přehled u 100 % městských i příměstských spojů o jejich skutečném příjezdu/odjezdu do/ze zvolené zastávky.

Autor: DPP, Praha, ČR, 23.10.2019

Zdroj: 

http://www.dpp.cz/podzimni-a-zimni-zmeny-v-prazske-integrovane-doprave/