Operační středisko pražských hasičů přijalo hlášení o požáru rodinného domu v ul. Kutnohorská v Dolních Měcholupech…

Na místo vyjeli profesionální hasiči z Chodova, Strašnic a Krče, chemická služba z Petřin, velící důstojník směny a dobrovolné jednotky z Dolních Měcholup a Kolovrat. Před příjezdem první jednotky na místo objekt opustilo 19 osob, 8 osob bylo zachráněno za asistence Policie ČR a z toho 1 osoba byla předána do péče ZZS HMP. Jedna osoba byla nalezena bez známek života.

HZS Praha

Na likvidaci požáru hasiči použili 1 C proud v dýchací technice a 2 nezavodněné C proudy na průzkum v domě. Jednalo se o požár v užitné místnosti v přízemí.

HZS Praha

Na místo byl vyžádán evakuační autobus pro poškozené osoby, pro které bylo zajištěno náhradní ubytování a zároveň se na místo dostavila pracovnice příslušné městské části.

HZS Praha

Došetření případu vyšetřovatelem příčin požárů s Policií ČR a určení výše škody proběhne v následujících hodinách.

Autor: Hasiči Praha, Praha, ČR, 24.10.2019

Zdroj: