Chodci se od konce listopadu konečně budou moci bezpečně dostat z hlavního nádraží na Vinohrady…

Místy jen 30 centimetrů široký chodník přiléhající k magistrále se rozšíří bez ubrání jízdních pruhů. Práce už začaly, zadavatelem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. 

„Pražané se místu naučili říkat „chodníček smrti“, ale tahle přezdívka už naštěstí brzy přestane platit. Chodník podél magistrály mezi hlavním nádražím a Národním muzeem rozšíříme tak, aby se po něm dalo pohybovat bezpečně, důstojně a bez strachu o život. Chodník využívají místní pro cestu na Vinohrady i turisté, pro které doteď první setkání s Prahou začínalo procházkou s kufry těsně okolo projíždějících aut a autobusů. Neubereme zároveň jediný jízdní pruh, jen upravíme jejich šířku,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

V nejužším místě bude mít chodník 175 centimetrů, nejširší místo bude dosahovat ke třem metrům, to vše bez vlivu na bezpečnost či plynulost automobilového provozu. Zároveň se podaří i zachovat širší pravý pruh pro pohodlný a bezpečný průjezd autobusů.

Stavba navazuje na rekonstrukci prostoru mezi Národním muzeem a jeho Novou budovou. „Použijeme zde stejnou dlažbu jako u muzejní oázy. Asfalt nahradí krásná žula z Mrákotína,“ dodal Adam Scheinherr.

Na rozšíření „chodníčku smrti“ reagovala městská část Praha 2, pod kterou chodník spadá

Předně je třeba uvést na pravou míru, že tzv. chodníček smrti nikdy chodníkem ve smyslu zákona nebyl. Šlo o obrubník, aby se auta, řítící se zvýšenou rychlostí po magistrále, neodřela.

„Praha 2 již léta prosazuje řádný přístup na hlavní nádraží, které je až na část nové odbavovací haly celé na jejím území. Rozšíření chodníku nebylo mnoho let možné z dopravních důvodů. Státní správa i samospráva města zúžení dopravních pruhů odmítala s nemalým přispěním dopravní policie. Ta ve svém stanovisku tvrdila, že z dopravního hlediska by to bylo nebezpečné,“ uvádí Václav Vondrášek, místostarosta Prahy 2 pro oblast životního prostředí, oblast výstavby a územního rozvoje a oblast památkové péče.

Městská část nechala zpracovat studie na zpřístupnění hlavního nádraží z východní strany a od Vinohradské. Teprve v okamžiku, kdy městská část prosadila stavbu SŽDC v podobě lávky nad kolejištěm podél magistrály, se město odhodlalo věc řešit. Na zmíněnou konzolovou lávku bylo vydáno územní rozhodnutí a zahájení stavby bylo slibováno již v minulém roce. Když nedávno přišel investor PENTA se záměrem vybudovat nad kolejištěm hlavního nádraží, mezi Španělskou, Legerovou, Vinohradskou a prodloužením Mánesovy ulice, nový palác a k tomu musel projednat změnu územního plánu, dala se celá věc do pohybu. Lávka by novému paláci překážela.

„Teprve poté se magistrát městské části zeptal, zda by souhlasila se zúžením dopravních pruhů na magistrále ve prospěch chodníku. Městská část s tím souhlasila pod podmínkou, že pokud státní správa magistrátu z dopravního hlediska toto zablokuje, nezdrží to realizaci připravované konzolové lávky. Naštěstí to však nakonec celé dobře dopadlo, chodník se již ve prospěch bezpečnosti rozšiřuje a doufejme, že je to natrvalo,“ dodal Vondrášek.

„Jakékoli podobné opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v dopravě vítám. Jen doufám, že odtud chodce za chvíli nevytlačí kola a koloběžky,“ konstatoval v závěru Jan Korseska, místostarosta Prahy 2 pro oblast dopravy a oblast financí a investic.

Autor: MČ Praha 2, HMP, Praha, ČR, 31.10.2019

Zdroj:

http://www.praha2.cz/Cesta-k-hlavnimu-nadrazi.html

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/chodnicek_smrti_u_magistraly_delnici.html