Ministerstvo zdravotnictví schválilo investici do rozšíření IKEM za 1 miliardu korun…

Institut klinické a experimentální medicíny obdržel od Ministerstva zdravotnictví ČR Registraci akce pro stavbu pavilonů G1 a G2. Ta je podmínkou pro uvolnění peněz ze státního rozpočtu a umožňuje IKEM, aby začal s přípravou zadávacího řízení na zhotovitele jedné z největších tuzemských investic do zdravotnictví za poslední dekádu. Cena dostavby, včetně vybavení superspecializovaného centra je vyčíslena na více než 1 miliardu korun.

Dva nové pavilony umožní IKEM rozšířit své kapacity zejména pro své transplantační a kardiovaskulární programy. V nové části tak bude umístěn společný urgentní příjem, oddělení ARO, kardiologická, metabolická a angiologická jednotka intenzivní péče. Rozšíří se také ústavní lékárna nebo technické zázemí nemocnice. Celkově v IKEM vznikne 56 nových lůžek, JIPové i standardní. Výstavba pavilonů G1 a G2 bude trvat 2,5 rokub a přinese IKEM v jedné části 7 a v druhé části 4 nová podlaží s více než 14 564 m2 nových ploch.

„Jedná se o první ze sedmi strategických investic ministerstva, u které se podařilo dokončit přípravu stavební investice a získat stavební povolení na dostavbu nových pavilonů. Nové pavilony umožní Institutu, jehož spádová oblast je celá republika, rozšířit kapacity a zvýšit tak počet pacientů, kteří potřebují superspecializovanou léčbu kardiovaskulárních chorob, poruch metabolismu či transplantaci orgánů. Ministerstvo tuto investici podpořilo částkou 603,7 milionů korun,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle statistik posledních deseti let rostou zdravotnické výkony v IKEM rapidním tempem. Zatímco v roce 2008 bylo v institutu transplantováno 333 orgánů, loni už jejich počet přesáhl 500. IKEM se tak stará o téměř 5 000 transplantovaných, v ambulancích personál ročně ošetří 11 500 lidí, na lůžkových odděleních je každý rok hospitalizováno 162 500 pacientů.

Zdroj: IKEM.cz

„Z celkové částky investičních nákladů uvolní IKEM z vlastních zdrojů cca 42 % ceny, příspěvek státního rozpočtu dosáhne téměř 58 %. IKEMu dostavba umožní rozvoj klíčových programů, neboť v současné době je již na svých kapacitníchi prostorových limitech, přičemž pacientů stále přibývá,“ dodal ředitel IKEM Michal Stiborek. 

Autor: IKEM, Praha, ČR, 31.10.2019

Zdroj:

https://www.ikem.cz