Nečekané problémy má Dopravní podnik Praha s tramvajemi 15 T…

Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události ze dne 17. září 2019, kdy došlo k vykolejení tramvaje linky č. 1, pořadí 8 na Ořechovce. Podle dosavadních zjištění k eliminaci následků přispěl řidič předmětné tramvaje svoji včasnou a předvídavou reakcí – tramvaj po vykolejení celého třetího podvozku ujela pouze necelých 6 metrů. Řekl pražským novinám šéf Drážní inspekce Jan Kučera.

Tramvajová smyčka Sídliště Barrandov, tramvaje T3, 15T

Dopravní podnik hl. m. Prahy po sérii mimořádných událostí přijal systémová opatření k předcházení obdobným mimořádným událostem jako např. častější technické prohlídky tramvají typu Škoda 15T nebo dílčí softwarové změny. O tuto problematiku se také zajímá Drážní úřad, který zatím provoz tramvají typu Škoda 15T nezakázal.

Tramvaj Škoda ForCity Alfa 15T4 po faceliftu, ulice Karmelitská

Drážní inspekce rovněž komunikuje se všemi dotčenými subjekty od provozovatele drážní dopravy, přes výrobce tramvají typu Škoda 15T až po dodavatele tramvajových kol a bere velmi vážně v potaz i dotazy, resp. podněty např. ze strany Ministerstva dopravy nebo od osob z řad odborné veřejnosti, které jí byly doručeny. Drážní inspekce zatím od 17. září 2019 k dnešnímu dni neeviduje v rámci Prahy žádné mimořádné události podobného nebo stejného charakteru a to na žádném z typu tramvají, které jsou zde v provozu. Řekl pražským novinám šéf Drážní inspekce Jan Kučera.

Celá věc je tedy v šetření a také dalším řešení Dopravního podniku Praha.

Autor: TGM, Praha, ČR, 1.11.2019