Pražské novoty i nápady koalice v dopravě se podobají těm Berlínským…

Berlín dal kontinentální Evropě první semafor v roce 1922, uprostřed křižovatky na Postupimském náměstí. Dnes tam stojí jeho věrná funkční replika. Berlín je městem, kde se vedení jak celého města, tak na místních radnicích snaží o tzv. moderní ekologickou dopravu. 

Rudá Radnice

Známou „Rudou berlínskou radnici“, (název dle cihlové barvy budovy), vedou v koalici od roku 2016 – 2021, SocDem SPD, Levice (Die Linke) a Zelení (BÜNDNIS 90 / Die Grünen). Koalice nese název rudo-rudá-zelená koalice. Ta má v programu ekologii po všech směrech a za jeden z hlavních úkolů, i ekologickou dopravu. Berlín je město jízdních kol. Umožňuje mu to v podstatě to, že město stojí na rovině a taky široké ulice. Po bombardování na konci II. světové války, se bouraly ruiny starých čtvrtí a stavěly se nové. Berlínská zeď potom Berlín rozdělila, nicméně jeho spojením se doslova otevřely nové možnosti. Nebyl problém se stavěním cyklostezek, protože ulice jsou široké. To je dnešní základ pro to, co buduje berlínská radnice. Přednost mají kola, koloběžky, pěší chůze, městská hromadná doprava, elektroauta. Auta, která nesplňují ekologické normy už do města nesmějí. Zelená plaketa (Umweltplakette) je podmínkou vjezdu do většiny měst včetně Berlína. Tato povinnost platí pro německá i zahraniční automobily. Porušení se trestá vysokými pokutami, až ve výši 80 euro, tj. cca 2 000 Kč.

Dieselové motory 

Velká debata se vede právě o zákazu dieselových motorů. Ekologům vadí i norma 6, omezit nebo zakázat chtějí normu 4, 5. Města si mají sami rozhodnout, jakou normu si do centra pustí. Spolkový správní soud v Lipsku, rozhodl, že německá města mají kvůli ochraně čistoty ovzduší možnost učinit takovéto opatření. Musejí přitom ale přihlédnout k tzv. „zásadě přiměřenosti.“ Konkrétní rozsudek se týkal Düsseldorfu a Stuttgartu, se zákazy už ale počítá Hamburk a uvažuje o nich také Mnichov nebo Berlín. Berlín toho samozřejmě hodlá náležitě pro svůj ekologický program využít. 

Friedrichshain-Kreuzberg v Berlíně je vlajkovou lodí zelené dopravy

Známá berlínská čtvrť v centru města, je pod vedením starostky Zelených Moniky Herrmann, se sociální demokracií SPD, levicí Die Linke a oporu má také v místních Pirátech. Dalo by se v podstatě říct, že absolutní přednost tady v dopravě mají cyklisté. Nový návrh koncepce dopravy pro tuto čtvrť jde ještě dál, než ten celo berlínský. Na hlavních silnicích by měla být nejvyšší povolená rychlost 30 km v hodině. Rozšíří se systém jednosměrných ulic a omezí se vjezd autům osobním, tak i nákladním. Městská hromadná doprava by se měla skládat z více ekologických vozů z hlediska autobusů. 

Zpoplatnění vjezdu automobilů do městských center

Martin Winter, (Berlin university of Technology), se zatím zabýval zpoplatněním těžkých nákladních vozidel při vjezdu do Berlína. 

Důvody pro možné zpoplatnění:

Splnění imisních limitů EU

Možný přeliv těžkých vozidel na městské komunikace z důvodu zavedení mýtného na dálnicích

Dostupnost vhodných technologií zpolatnění

Možnost diferencovaného zpoplatnění

Těžká nákladní doprava tvoří pouze 4 % veškeré dopravy, ale produkuje 39 % emisí

Uvažovaná oblast zpoplatnění: celý Berlín

Schéma zpoplatnění: 3 periody

Den – 30 centů/vozokm

Večer – 40 centů/vozokm

Noc – 60 centů/vozokm

Zpoplatněna vozidla nad 3,5t

K modelování intenzit byl použit program VISUM

Byly použity 2 scénáře, které se liší v hodnotě elasticity (zvýšení ceny o nějaké procento sníží počet cest o nějaké procento). V tomto případě byly použity elasticity -0,5 a -1,5. Pro osobní vozidla (neboť byla uvažována i provázanost s dopravou individuální) byla použita elasticita -1,32. Hodnoty elasticit vycházejí z dat ze zpoplatnění v Londýně.

Výsledky simulací:

Dálniční zpoplatnění nevede k významnému přesunu vozidel na síť městských komunikací

Vliv zpoplatnění dálnic je znatelný v redukci počtu vozokm a počtu jízd na dálnicích (elasticita -0,5 – redukce vozokm 10 %, elasticita -1,5 – redukce vozokm -12 %)

Na síti městských komunikací dojde v případě zpoplatnění k poklesu jízd těžkých nákladních vozidel o 1-2 % a o 6-8 % redukci vozokm.

Průměrná délka jízdy se zkrátí o 5-6 %.Dojde k nárůstu počtu jízd osobních vozidel o 0,25 – 0,32 % (významný nárůst vzhledem k celkovému počtu osobních vozidel)

Závěry:

Pro větší věrohodnost výsledků je při modelování nutné počítat se vzájemnou závislostí osobní a nákladní dopravy

Vlivy osobní dopravy, která bude indukovaná snížením nákladní dopravy, mohou převážit výhody plynoucí ze snížení nákladní dopravy

Nákladní doprava reaguje na zpoplatnění citlivěji než bylo očekáváno

Celkové náklady na zavedení zpoplatnění nákladní dopravy na území celého Berlína jsou vyšší než očekávané výnosy.

Praha jako Berlín

Jak vidno, tyto nápady a záměry jsou velmi blízké i současné pražské koalici Piráti – Praha Sobě – Spojené síly pro Prahu. A to jak dle jejich programového prohlášení, tak jejich návrhů na zpoplatnění vjezdu do centra města, podporu ekologické dopravy, omezování možnosti parkování v centru města, omezování rychlosti automobilů viz. magistrála v centru a změna na 50 kilometrů v hodině, podpory elektro automobilů atd…

Autor: TGM, Praha, ČR, 4.11.2019

Zdroj:

https://www.umwelt-plakette.de/cz.html

https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/article227527677/Kreuzberg-Poller-Einbahnstrassen-Tempo-30-Bergmannkiez-wird-zum-Superblock.html

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/fr010.asp

https://www.cdv.cz/zpoplatneni-vjezdu-automobilu-do-mestskych-center/