Vedení Prahy, chce novým opatřením zlevnit bydlení ve městě…

Radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová a Jiří Pospíšil, předseda zastupitelského klubu Spojené síly pro Prahu, představili opatření, která mají za cíl zlevnit bydlení (nejen) v Praze. Jedním z nich je výstavba dostupného družstevního bydlení na území hlavního města, druhým pak daňový balíček, díky němuž by klesly náklady na pořízení bydlení o stovky tisíc korun. Opatření reagují na zhoršení dostupnosti bydlení zejména v Praze, ale i v dalších velkých městech v České republice.

Projektový záměr výstavby dostupného družstevního bydlení s účastí hl. m. Prahy schválila na návrh radní Hany Kordové Marvanové Rada hl. m. Prahy. 

Cílem projektu Dostupné družstevní bydlení v Praze s účastí města je pomoci zejména příslušníkům střední příjmové skupiny, včetně mladých rodin, kteří dnes mají velký problém dosáhnout na vlastnické bydlení. Rovněž chceme zajistit bydlení pro příslušníky profesí, které jsou pro chod a rozvoj hlavního města klíčové,“ řekla Hana Kordová Marvanová.

„Danit už jednou zdaněný majetek občanů je nemorální. Proto připravujeme vlastní legislativní iniciativu Prahy na zrušení této nemravné daně, kterou chceme ještě letos předložit Parlamentu,“ řekl předseda zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

Výhody družstevního bydlení:

  1. snížení pořizovacích nákladů na byt díky tomu, že město poskytne pozemky,
  2. zlevnění vlastní výstavby, jejímž hlavním cílem není zisk, ale pomoc při obstarání bydlení pro vlastní potřebu,
  3. rozšíření bytového fondu hl. m. Prahy pro příslušníky profesí důležitých pro město,
  4. přenechání správy družstva do rukou družstevníků,
  5. možnost uplatnění kontroly ze strany města.

O problémech s bydlením v Praze, jsme psali zde:

https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-zmena-pravidel-privatizace-bytu/

V rámci projektu budou stanovena přesná a nediskriminační kritéria pro zájemce o členství v družstvu. To bude určeno pro skupinu obyvatel, kteří nemohou při současných cenách bytů v Praze dosáhnout na vlastní bydlení, kteří nevlastní žádnou nemovitost k bydlení a mají zájem o dlouhodobé bydlení a práci v Praze.

Součástí opatření je i daňový balíček legislativních návrhů, které by celorepublikově mohly srazit cenu nemovitostí až o statisíce korun. Konkrétně se jedná o návrhy na zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti, snížení DPH z pořízení bytu z 15 % na 10 % a rozšíření daňových úlev v případě pořízení bydlení pro vlastní potřebu, a to jak u vlastnického, tak u družstevního bydlení.

Na schválené opatření jsme se zeptali i opozice z řad ANO a ODS.

„Jeden z mála projektů této Rady, které mají potenciál, které něco smysluplného přinášejí, podnět, který reaguje na současnou bytovou situaci v Praze a reflektuje zvyšující se ceny nemovitostí. Neznám úplné detaily návrhu, ale na první pohled není důvod kritizovat tento projekt jako celek jen proto, že jsme v opozici.“ řekl pražským novinám šéf klubu zastupitelů HMP za ANO, Patrik Nacher.

„Pochopitelně vítám jakékoliv opatření, které povede ke snížení neúměrně vyšroubované ceny bydlení v Praze. Konec konců ODS dlouhodobě prosazuje zrušení daně z nabití nemovitostí, kterou já vnímám jako výpalné státu. Ovšem cesta podle mě vede hlavně skrze zjednodušení byrokracie u stavebního řízení a jednoduchého a přehledného metropolitního plánu tak, aby nové byty mohly vůbec vznikat. Také se nemohu ubránit smíšeným pocitům, když současná pražská koalice mluví o dostupném bydlení. Zajištění té dostupnosti z jejich strany zatím vypadá tak, že zdražují Pražanům nájmy v obecních bytech, zvyšují daně z nemovitosti, svoz komunálního odpadu nebo třeba vodné a stočné. Podle mě kážou vodu a pijí víno.“ řekla pražským novinám šéfka klubu zastupitelů HMP za ODS, Alexandra Udženija.

Autor: TGM, Praha, ČR, 6.11.2019

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/projekt_na_dostupnejsi_bydleni_v_praze.html