Výsadba v parcích s následnou odbornou pětiletou péčí nahradí stromy pokácené nebo zničené vichřicí…

Jde o normové školkařské výpěstky, které budou dodány s kvalitním balem a zapěstovanou korunou.

„Celá městská část Praha 2 je v památkově chráněném území. Péči o zeleň, která je svěřena do správy městské části, o rozloze 58,7 ha, považujeme za samozřejmost. Nově vysazené dřeviny nahradí ty, které byly poškozeny nebo vyvráceny, či musely být pokáceny,“ uvedl místostarosta  Prahy 2 pro oblast životního prostředí Václav Vondrášek.

Nové dřeviny budou vysazeny například v Havlíčkových sadech (10 ks), Riegrových sadech (7 ks), na Folimance (9 ks) a v Sadech Svatopluka Čecha (4 ks). Výsadba bude provedena do 30. 11. 2019.

Tato výsadba se netýká uličních stromořadí, která mají dva správce – Lesy hl. m. Prahy, a. s., a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Autor: TGM, MČ Praha 2, Praha, ČR, 8.11.2019

Zdroj:

http://www.praha2.cz/V-parcich-Prahy-2-pribude-46-novych-drevin.html