Návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2019 v hl. m. Praze opět zaznamenala nárůst...

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 3. čtvrtletí roku 2019 ubytovalo celkem 2 298 120 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2018 se ubytovalo v hlavním městě o 32,8. tis. návštěvníků více (+1,4 %). Hl. m. Praha patří stále k nejnavštěvovanější destinaci v České republice. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 3. čtvrtletí 2019 ubytovalo 30,5 % všech registrovaných návštěvníků ČR a 59,6 % všech zahraničních hostů (nerezidentů).

Ve struktuře návštěvníků hlavního města během 3. čtvrtletí 2019 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 86,8 % všech hostů (1 993 820 návštěvníků). Registrovaných hostů z ostatních částí České republiky (rezidentů) bylo v průběhu 3. čtvrtletí 2019 ubytováno celkem 304 300. V meziročním srovnání došlo ve 3. čtvrtletí 2019 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 1,6 %. Meziroční nárůst počtu návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 0,7 %.

Zdroj: ČSÚ

Během 1. až 3. čtvrtletí 2019, tedy od počátku roku 2019bylo v HUZ Prahy ubytováno celkem 5 971 328  hostů. Meziroční nárůst činil 1,7 % (+100,9 tis.). Zahraničních hostů bylo od ledna do září 2019 ubytováno v HUZ 5 070 965, meziročně o 1,4 % více (+70,7 tis.).

Podle měsíční evidence v 1. až 3. čtvrtletí 2019 byla nejvyšší celková návštěvnost zaznamenána v srpnu (800,8 tis.). Nejvíce zahraničních hostů bylo ubytováno v hl. m. Praze v červenci (704,1 tis.), nejvíce hostů z ostatních částí republiky se ubytovalo v květnu (111,9 tis.).

Z celoročního pohledu podle měsíčního zpracování dochází v pražských hromadných ubytovacích zařízeních k vyššímu povánočnímu oživení návštěvnosti až v březnu. Celkově jsou, ale stále nejvíce během roku preferovány prázdninové měsíce.

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během 3. čtvrtletí 2019 v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 5 403 689 nocí, což bylo o 0,2 % přenocování více než v roce 2018. Zahraniční hosté (nerezidenti) strávili v pražských HUZ během 3. čtvrtletí 2019 celkem 4 852 891 nocí, tedy o 0,7 % více než v roce 2018. Pokles počtu přenocování byl zaznamenán u hostů z ostatních částí republiky (-3,4 %).

Zdroj: ČSÚ

Od počátku roku 2019 bylo v HUZ Prahy evidováno celkem 13 768 927 přenocování, což bylo o 0,4 % více než ve stejném období 2018.

Podle měsíční evidence nejvyšší počet přenocování hostů v pražských HUZ celkem většinou koresponduje s celkovou návštěvností. V 1. až 3. čtvrtletí 2019 byl zaznamenán nejvyšší celkový počet přenocování v srpnu (celkem 1 923 582 nocí), nejvíce preferovaným měsícem pro zahraniční návštěvníky byl také srpen, kdy strávili na území hl. m. Prahy celkem 1 736 020 nocí). Pro domácí návštěvníky bylo nejsilnějším měsícem září (187 878 přenocování). Nejslabšími měsíci byly tradičně leden a únor.

Zdroj: ČSÚ

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 1. až 3. čtvrtletí 2019 v HUZ hl. m. Prahy byl 2,4 noci, host ze zahraničí setrval průměrně v HUZ hl. m. Prahy 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměrně 1,8 noci. Podle měsíční evidence se nejdéle zdrželi zahraniční hosté v měsících lednu, dubnu a v srpnu, a toto v průměru 2,5 noci, domácí návštěvníci pak v září (1,9 noci).

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,6 noci), hosté z Velké Británie (3,1 noci), z Itálie (2,8 noci), hosté ze Španělska (2,7 noci), z Francie (2,6 noci), dále hosté Nizozemska a USA (2,5 noci).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v 1. až 3. čtvrtletí 2019 ze sousedního Německa, kteří se svými 660,2 tisíci návštěvníky tvořili 13 % všech registrovaných hostů. Na dalších místech se umístili hosté z USA (s 8 %), hosté z Velké Británie a Ruska (s 6 %), hosté z Itálie a Číny (s 5 %).

V meziročním srovnání přijelo do hl. m. Prahy během 3. čtvrtletí 2019 méně hostů z Německa (-10,7 tis.), Velké Británie (-2,5 tis.), Číny (-4,8 tis.), Jižní Koreje (-12,9 tis.) Vice hostů přijelo z USA (+11,6 tis.), Ukrajiny (+7,7 tis.), Ruska (+7,2 tis.) a Japonska (+4,5 tis.).

Během 1. až 3. čtvrtletí 2019 se uskutečnilo v HUZ hl. m. Prahy celkem 4 035 konferencí (akcí s 50 a více účastníky) s celkovým počtem 384 620 účastníků, což bylo o 986 akcí více než v 1. až  3. čtvrtletí 2018.

Autor: czso.cz, Praha, ČR, 9.11.2019

Zdroj:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-3-ctvrtleti-2019