Představujeme další z řady radních HMP…

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Adam Scheinherr patří mezi mladé radní současné koalice jako zástupce, ale nestraník, za liberálně orientované uskupení Jana Čižinského, „Praha sobě“, skrze, které byl v komunálních volbách 2018 zvolen do zastupitelstva Hlavního města Praha.

Strakonický strojní inženýr, narozený 19. dubna 1987, studoval svůj obor, strojní inženýrství a fyziku v ČR a ve Francii, a kromě pozice radního Hlavního města Praha, náměstka primátora, je i zaměstnán v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, kde působí v projektech OSN na snížení počtu atomových zbraní.

Do veřejného povědomí se prvně zapsal akcemi na podporu zachování Libeňského mostu, popřípadě jeho přestavby a rekonstrukce. Jako aktivista se zabýval technickým stavem mostu a analýzou dopravní situace v okolí. Tuto svoji osobní agendu přenesl i do pozice radního. V rámci městských komisí je členem Komise Rady hlavního města Prahy – Řídící rada společného IDS Prahy a Středočeského kraje a Komise Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima, ve které zasedá jako její místopředseda.

Zde se mu podařilo prosadit návrat tramvají na Václavské náměstí do roku 2023, přepracování plánů přestavby vnitřního městského okruhu a kubistickou rekonstrukci Libeňského mostu. Kromě těchto aktivit do jeho kompetencí spadá všeobecný rozvoj dopravy, městské hromadné dopravy, řešení problematiky bezbariérového přístupu (o jejichž nejnovějších úskalích jste již byli informováni) a jiné oblasti v rámci dopravy.

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 11.11.2019

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=5788