V souvislosti s plánovanými akcemi v rámci 16. a 17. listopadu připravila pražská policie bezpečnostní opatření…

Bezpečnostní opatření je rozděleno do dvou částí, přičemž první z nich započne v sobotu 16. listopadu demonstrací na Letenské pláni. Na bezpečnost všech osob a plynulost silničního provozu bude na místě dohlížet několik desítek policistů služby dopravní a pořádkové policie. Jelikož je ze strany organizátorů předpokládána velká účast demonstrantů, v současné chvíli nelze v okolí Letenské pláně vyloučit i možné částečné omezení dopravy. Z tohoto důvodu doporučujeme všem občanům a návštěvníkům Prahy, aby se raději od 12 hod. do 19 hod. tomuto místu vyhnuli a pro průjezd městem použili okolní komunikace.

Zdroj: Policie ČR

Dále v souvislosti se sobotním plánovaným večerním videomappingem na budovu Akademie věd ČR dojde od 18 hod. do 20 hod. k omezení dopravy v ulici Národní.

Zdroj: Policie ČR

Druhá část bezpečnostního opatření je směřována na neděli 17. listopadu. V průběhu celého dne na území hlavního města proběhnou více než dvě desítky oznámených akcí, mezi nimiž jsou shromáždění, pochody, demonstrace, pietní akty a další. Na bezpečnost všech účastníků akcí a plynulost silničního provozu bude v neděli dohlížet více než pět set policistů služby dopravní, pořádkové a kriminální policie. Při zajištění bezpečnosti obyvatel a veřejného pořádku budou pomáhat taktéž policisté ze speciální pořádkové jednotky a antikonfliktního týmu.

Zdroj: Policie ČR

I v neděli musí občané počítat s dopravními omezeními, která v souvislosti s plánovanými akcemi nastanou. Již od 8 hod. do 22 hod. dojde ke kompletnímu dopravnímu omezení v ulici Národní, dále od 7 hod. až do 24 hod. k omezení dopravy na pražském Albertově.

Zdroj: Policie ČR

Nejzásadnější omezení v dopravě jsou plánována v souvislosti s  videomappingem promítaným na Národní muzeum na Václavském náměstí a dalšími souvisejícími akcemi, kdy od 18 hod. až do 24 hod. bude uzavřena doprava na pražské magistrále před Národním muzeem. Další dopravní omezení jsou plánována ve spojitosti s několika různými pochody a to vždy dle konkrétní potřeby na nezbytně dlouhou dobu. Veškerá dopravní omezení mohou být v případě potřeby při zajištění bezpečnosti všech účastníků dle aktuální situace upravena a rozšířena.  Z tohoto důvodu prosíme všechny občany, aby do centra města nejezdili vozidly. Mimopražské účastníky akcí žádáme, aby pro parkování vozidel použili záchytná parkoviště na okraji města a pro další přesun do centra použili především městskou hromadnou dopravu.

Zdroj: Policie ČR

Dopravní opatření o nadcházejícím víkendu 15. – 17. listopadu 2019

V rámci nadcházejících oslav 30. výročí sametové revoluce se na území hl. m. Prahy uskuteční několik akcí s dopadem na provoz pražské městské hromadné dopravy. V této zprávě naleznete aktuální přehled plánovaných změn včetně připravovaných krátkodobých výluk tramvajové dopravy.

Brusnice – Pražský hrad – Královský letohrádek – Malostranská

Z důvodu končící opravy vozovky v ulici Mariánské hradby a Chotkova dochází v pátek 15. listopadu 2019 přibližně od 8.00 hodin do 14.00 hodin a v sobotu 16. listopadu 2019 přibližně od 8.00 hodin do 12.00 hodin k dočasné změně trasy (pouze směr centrum) pro linky číslo 22 a 23.

Pouze ve směru do centra jsou linky vedeny po trase Brusnice – Prašný most – Hradčanská – Chotkovy sady – Malostranská.

Ve zrušených zastávkách Pražský hrad a Královský letohrádek mohou cestující použít spoje v protisměru nebo pěší docházku do přilehlých zastávek Brusnice a Chotkovy sady.Těšnov – Štvanice – Vltavská

Z důvodu opravy svodidlové zídky u zastávek Těšnov bude v pátek 15. listopadu 2019 od 22.00 hodin do ukončení denního provozu přerušen obousměrně provoz linky číslo 14 v úseku Těšnov – Štvanice – Vltavská.Linka číslo 14 pojede v úseku Masarykovo nádraží – Vltavská přes Náměstí Republiky a Strossmayerovo náměstí.

Náhradní doprava není zavedena.Ohrada – Krejcárek – Palmovka

Z důvodu opravy tramvajové trati nepojedou od soboty 16. listopadu 2019 (od 5.00 hodin) do neděle 17. listopadu 2019 (do 24.00) tramvaje v úseku Ohrada – Krejcárek – Palmovka.

Linky číslo 1, 6, 10, 16 a 95 pojedou po odklonových trasách, v uvedeném úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava X10. Shromáždění na Letenské pláni – sobota 16. listopadu 2019 Účastníkům této akce doporučujeme využít pro přepravu posílený provoz MHD, v místě akce nejsou žádné kapacity k parkování.

V rozsahu od 12.00 do 20.00 hodin bude posílen provoz metra na všech třech trasách, doporučujeme výstup ve stanicích Hradčanská nebo Vltavská (v docházkové vzdálenosti na Letenskou pláň). Na Letenskou pláň se dostanete též tramvajovými linkami číslo 1, 8, 12, 20, 25 a 26 do zastávky Sparta.

V provozu bude rovněž posilová tramvajová linka číslo 31 (Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Sparta) a také linka číslo 36 (Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Sparta – Hradčanská – Dejvická). V souvislosti s rozchodem účastníků po ukončení akce (přibližně v 16.00 hodin) může dojít ke krátkodobému omezení tramvajové dopravy na levobřežní komunikaci v úseku Klárov – Čechův most – Štefánikův most – Nábřeží Kpt. Jaroše.

Videomapping na budově akademie věd u Národního divadla – sobota 16. listopadu 2019

Doporučujeme využít posílený provoz metra s výstupem ve stanici Národní třída.V období od 17.30 hodin do 20.30 hodin bude přerušen provoz tramvají na Národní třídě a mostě Legií. Linky číslo 2, 18, 22, 23 a 41 pojedou po pravém břehu přes Palackého a Jiráskovo náměstí na Staroměstskou, linka číslo 9 bude v úseku Lazarská – Anděl odkloněna přes Myslíkovu, Jiráskovo a Palackého náměstí. Korzo Národní – neděle 17. listopadu 2019

Na celou neděli se Národní třída promění v jednu velkou pěší zónu s bohatým programem pro všechny návštěvníky. V rozsahu 5.00 hodin do 24.00 hodin bude přerušen provoz tramvají na Národní třídě a mostě Legií. Linky 2, 9, 18, 22, 23 a 41 pojedou po shodných trasách jako v sobotu večer, nočního provozu tramvají se toto omezení nedotkne.

Studentský průvod – neděle 17. listopadu 2019

Stejně jako před 30 lety se kolem 14.00 hodin vydá studentský průvod na svoji trasu z Albertova přes Vyšehrad do centra města. Na křižovatce Albertov je předpokládáno přerušení provozu tramvají přibližně od 14.30 hodin přibližně do 15.30 hodin.Linky číslo 7, 14 a 18 pojedou přes I. P. Pavlova a Karlovo náměstí. V úseku Otakarova – Divadlo Na Fidlovačce – Svatoplukova – Ostrčilovo náměstí bude v provozu náhradní autobusová doprava X7.

Koncert pro budoucnost – Václavské náměstí, neděle 17. listopadu 2019

Od 16.30 hodin přibližně do 22.00 hodin bude v horní část náměstí probíhat několik koncertů a projevů nejznámějších osobností kulturního a veřejného života. Návštěvníkům tohoto vyvrcholení oslav doporučujeme přepravu metrem (stanice Muzeum a Můstek), jehož provoz bude rovněž posílen.Tramvajové linky uprostřed Václavského náměstí (Jindřišská – Vodičkova) pojedou po svých pravidelných trasách.

V souvislosti s opakovanou videoprojekcí na budovu Národního muzea upozorňujeme řidiče individuální dopravy, že v rozsahu přibližně od 18.00 hodin do 23.00 hodin bude uzavřen západní jízdní pás ul. Wilsonovy („magistrála“) mezi křižovatkami Bulhar a Žitná (tedy směr z Prahy 7 na Prahu 4). Řidičům doporučujeme do tohoto úseku vůbec nevjíždět a volit objízdnou trasu např. přes tunelový komplex.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., se připojuje k těmto oslavám v rámci očekávaného zvládnutí akcí po stránce zajištění přepravy jejich účastníků. Všem návštěvníkům, ale i organizátorům přejeme bezkolizní průběh všech akcí a samozřejmě i přízeň počasí. Za podíl na přípravě děkujeme nejen pořadatelům, ale i orgánům státní správy, za očekávanou spolupráci o celém víkendu pak děkujeme především dopravní a pořádkové policii.

Aktuální informace v průběhu akce

Informační linka DP: 296191817

Autor: TGM, Policie ČR, DPP, Praha, ČR, 15.11.2019

Zdroj:

https://www.policie.cz/clanek/bezpecnostni-opatreni-883217.aspx

http://www.dpp.cz/dopravni-opatreni-o-nadchazejicim-vikendu-15-17-listopadu-2019/