Doprava, doprava a zase doprava…

Ta byla hlavním tématem na 11. zasedání ZHMP. Radní čelili otázkám opozice i interpelacím občanů. Na špatné podmínky po uzavření Smetanova nábřeží a Malé strany upozorňovali lidé na sociálních sítích.

Opoziční zastupitelé se tak snažili zjistit, jak si s kolapsem dopravy vedení města poradí:

Radní Adam Scheinherr a Petr Hlubuček konstatovali, že šlo jen o sbírání dat o plynulosti dopravy v dotčených místech a na všech objízdných trasách. Na základě těchto dat následně vedení Prahy, zváží dlouhodobé zklidnění historické části centra na obou březích dopravy a omezení tranzitní dopravy. Od včerejšího večera už je dopravní režim vrácen k normálu.

Viz: http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/automobilova/bezny_automobilovy_provoz_se_na_oba.html

Jak sbírání dat koalice vyhodnotí se teprve uvidí. Ovšem jak programové prohlášení, tak kroky koalice napovídají, že se automobilové dopravě v Praze zjevně dobře nepovede, bez dobudování městského okruhu a další infrastruktury stejně jako podpory DPP, to však zavání dalším ještě větším problémem…

Autor: TGM, Praha, ČR, 18.11.2019