Další ze seriálu, představujeme radní z magistrátu HMP…

Zlínský architekt Petr Hlaváček patří mezi výraznější postavy současného vedení Hlavního města Prahy. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde zároveň začal působit jako pedagog a proděkan. Hostoval na University of Michigan v roce 1993, a již předtím pracoval v Projektovém ústavu výstavby hlavního města Prahy mezi lety 1987-1991.

V architektuře se orientuje se na urbanismus a rozvoj měst a zohledňuje sociologické fenomény ve své práci, do té míry, že akcentuje fenomén kavárny jako prostředku k rozvoji sociálních vazeb a sociální kontroly. V rámci vlastní činnosti se podílel na ubytovacím zařízení knihovny Akademie věd ČR, návrzích bytových domů u Michelského mlýna a zabýval se rekonstrukcí ambasády České republiky v Brazílii. Roku 2018 byl nominován na cenu architekt roku, ale nezískal ji. Zvítězil, až v roce 2019.

Na začátku 21. století založil vlastní ateliér a roku 2015 se dostal do administrativy hlavního města Prahy, když byl 1. března 2015 jmenován ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde byl, až do 20. září 2016. Z funkce byl odvolán, kvůli neshodám s tehdejším vedením města. Byl kritizován za nedostatečnou komunikaci s vedením města, za problémy s plánováním a průtahy, a za radikální návrhy v koncepci rozvoje města, za což byl kritizován i dalšími stranami.

Důvodem k dovolání byla i zpráva auditní společnosti Ernst & Young ve věci nedostatečné činnosti v boji proti korupci a manipulování zakázek. Zároveň patřil mezi kritiky tunelu Blanka, ale i stanice Veleslavín.

Roku 2018 naplno vstoupil do politiky, když kandidoval jako nestraník za TOP 09 v rámci uskupení Spojené síly pro Prahu, kde byl na třetím místě kandidátky. Petr Hlaváček aktivně vystupuje a reaguje na veřejných interpelacích, jak s radními a ostatními zastupiteli, tak s veřejností. Pro svou činnost a kompetence je velice často konfrontován s řadou záležitostí. V rámci magistrátu hlavního města Prahy, pak působí v 5 komisích. Je místopředsedou komise pro udržitelnou energii a klima a členem komisí městského mobiliáře, komise pro využití nákladového nádraží Žižkov a komise pro vznik koncertního sálu hlavního města Prahy a pro městskou infrastrukturu a je také 1. náměstek primátora.

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 21.11.2019

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?personId=11340