Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne od dnešního dne nasazovat na tramvaje 15T ForCity kola vybavena novými typy pryžového segmentu…

Ta během nedávných dlouhodobých testů v běžném provozu vykazovaly nejlepší hodnoty, a jejichž použití schválil Drážní úřad. Je to další ze série technickoprovozních opatření, která DPP zavedl u tramvají 15T s cílem postupně eliminovat potenciální vady kol.

Nové pryžové segmenty, které DPP začne tento týden instalovat do kol tramvají 15T, testoval v běžném provozu s cestujícími v průběhu čtyř ročních období ve  spolupráci s výrobcem tramvají, společností Škoda Transportation, a se souhlasem a pod dozorem Drážního úřadu. Poslední testy provedl DPP letos na konci července. Celkem otestoval 9 různých pryžových odpružení od 4 evropských výrobců, každé z nich absolvovalo nájezd minimálně 50 tisíc kilometrů. Nejlepší parametry v testech vykazovaly dva výrobky: od české společnosti AGA – Speciální technická pryž s.r.o. Vlachovice a německého výrobce GMT Gummi-Metall-Technik GmbH Bühl, jejichž použití a nasazení do tramvají 15T schválil Drážní úřad.

„Instalace nových pryžových segmentů do kol tramvají 15T potrvá v řádu několika týdnů, budou ji provádět naši technici v koordinaci s výrobcem. Povedlo se nám na to vyčlenit více kapacit, kromě vozoven Motol a Pankrác se do výměny zapojí i Opravna tramvají v Hostivaři,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a  technický ředitel DPP – Povrch a dodal: „I přesto, že do kol tramvají 15T nainstalujeme nové, otestované a Drážním úřadem schválené pryžové segmenty, budeme je i nadále, až do odvolání kontrolovat denně, abychom si 100% ověřili, že toto řešení funguje plošně v běžném provozu.“

Tramvajová trať Poliklinika Barrandov – Sídliště Barandov, tram 15T

Přehled hlavních technickoprovozních opatření zavedených DPP u tramvají 15T od výskytu prvních případů závad kol:

 • Úprava předpisu údržby, zvýšení četnosti technických kontrol a proškolení provozních pracovníků jak spolehlivě rozpoznat tento typ technické závady, a jak postupovat při jejím odstranění (2015).
 • Analýza závad a hledání příčin ve spolupráci výrobcem (2015 – 2016).
 • Analýza pryžových segmentů ve spolupráci s ČVUT (2017).
 • Testování 9 různých typů pryžových segmentů od 4 evropských výrobců (od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2019).
 • Nová série měření a analýz pryžových segmentů ve spolupráci s ČVUT se záměrem zjistit elektrické vlastnosti segmentů v závislosti na teplotě a tlaku (2019).
 • Úprava řídícího software tramvají (2019):
  • změna brzdné charakteristiky,
  • algoritmu skluzové a smykové ochrany,
  • změna momentu aktivace zajišťovací brzdy v závislosti na rychlosti,
  • zákaz pískování pod nízkou rychlostí,
  • zavedení včasné softwarové signalizace řidiči, pokud by došlo k vychýlení obruče kola nad maximální mez stanovenou DPP a výrobcem.
 • Zavedení kontroly a měření kol na denní bázi a proškolení řidičů (září 2019).
 • Úprava a zpřesnění software pro diagnostiku vozů pro případnou indikaci vady kola (listopad 2019)
 • Zpřesnění metodiky měření parametrů a vlastností pryžových segmentů ve  spolupráci s ČVUT (listopad 2019)

Autor: DPP, Praha, ČR, 25.11.2019

Zdroj:

http://www.dpp.cz/tramvaje-15t-dostanou-kola-s-novymi-otestovanymi-pryzovymi-segmenty/