Další ze seriálu, představujeme radní z magistrátu HMP…

Další z mladších pražských politiků, narozený 10. května 1988 v Praze. Vystudoval gymnázium a posléze politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a pokračoval ve studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde studoval specializovaný magisterský obor zabývající se mezinárodním právem v oblasti duševního vlastnictví, tedy autorských práv. Na konci roku 2018 uvedl, že dokončil studium oboru právních vztahů v průmyslovém vlastnictví, a tedy jde o velice studovaného zastupitele. 

Zdroj: Praha.eu

Během studií pracoval na ministerstvech, kde se zabýval záležitostmi v oblasti Evropské unie a byl styčným zastupitelem pro zahraniční politiky, kteří navštívili Českou republiku v době jejího předsednictví Evropské unie.

Je aktivní v liberálním shromáždění Fórum 2000 a podílel se na organizování jejich konferencí a setkání. Jednatel a společník společnosti Le Mieux s.r.o., v roce 2018 byl členem a předsedou správní rady a statutárním ředitelem COPE Invest s.r.o. a působil i v dalších firmách. 

Od května 2019 je politickým členem představenstva Pražské energetiky a.s. Dle svých slov konzervativní politik, který je od roku 2011 aktivní v politice a je členem TOP 09 byl zastupitelem městské části Praha 6 od roku 2016 do října 2018. Již předtím se od roku 2014 zabýval majetkovou správou městského majetku a působil v komisích s tím spojených. Byl členem inventarizační komise, předsedou majetkové komise a komise pro městský mobiliář. Do zastupitelstva hlavního města Praha byl zvolen za Spojené síly pro Prahu. 

Je předsedou majetkové komise Rady hl. m. Prahy, členem komisí pro využití nákladového nádraží Žižkov a komise pro udržitelnou energii a klima. Nadále je předsedou inventarizační komise Rady hl. m. Prahy a komise pro městský mobiliář, jak již bylo výše zmíněno. Dostal se do sporů s Pirátskou stranou v otázce směřování a správy Pražské plynárenské, kdy upřednostňoval odborníky před otevřeným výběrovým řízením navrhovaným Piráty. 

V současné době se podílí na reorganizaci společnosti Trade Centre Praha (TCP) a provádí audity stávajících smluv s dosavadními správci. Dalším bodem sporů je otázka bytů, kdy představitelé Pirátů, mimo jiné i Adam Zábranský, a Prahy sobě navrhovali zneužít prázdných a nevyužívaných bytů pro řešení bytové krize. Jan Chabr se postavil proti tomuto návrhu a odsoudil ho jako omezování vlastníků. Zároveň deklaroval, že takový plán a návrh je technicky a právně neproveditelný. Do budoucna plánuje vytvoření podnikatelského inkubátoru spolu s investičním soukromým sektorem. 

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 25.11.2019

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=5776