Pražští radní schválili rozpočet na příští rok 2020. Dle nich, jde o zodpovědný rozpočet…

Pražští radní odsouhlasili rozpočet vlastního hlavního města na rok 2020. Objem rozpočtu je 83,8 miliardy korun, výše investic dosahuje 16,8 miliardy. Jde o zodpovědný a výhledově přebytkový rozpočet – počítá s možným zpomalením ekonomiky, a tedy nižším růstem příjmů. Na prosincovém jednání bude rozpočet předložen zastupitelům. (píše se v tiskové zprávě vedení města)

„Chováme se odpovědně a připravujeme Prahu na budoucnost. V příštím roce lze očekávat první fázi zpomalení ekonomiky. S ohledem na to počítáme s růstem daňových výnosů jen 1,6 procenta, a to na rozdíl od státního rozpočtu, který pracuje s násobně vyšší částkou. Radou odsouhlasený rozpočet je vyrovnaný, výhledově pak může jít o přebytkový rozpočet, protože plánujeme výdaje nižší než reálné očekávané příjmy. Rozdíl jsme připraveni využít primárně pro rezervu na splácení dluhů města, případně na dodatečné investice města i městských částí, nebo jej ponechat v rezervách na velké investice, které nás v příštích letech čekají,“ popsal náměstek primátora pro oblast rozpočtu a financí Pavel Vyhnánek. Největšími investicemi se v budoucnu stanou stavba metra D a nových tramvajových tratí a dostavba Městského okruhu.

Prioritami rozpočtu jsou:

  • Oprava a rozvoj infrastruktury (silnice, mosty, chodníky…)
  • Investice do školství a jeho provoz
  • Péče o slabší v sociální oblasti
  • Město, v němž se dá žít – investice do životního prostředí
  • IT a digitalizace úřadu 

Dvě třetiny běžných výdajů jsou tvořeny třemi základními oblastmi. Na prvním místě je to doprava s objemem 21 miliard korun. Výše výdajů je dána především dlouhodobou podporou jízdného. To pokrývá jen zhruba 20 % nákladů na provoz MHD, zbytek město dotuje. Druhou nejvyšší položkou je částka 17,7 miliardy korun na provoz školství. Městským částem bude rozděleno téměř 7 miliard korun.

„Z rozpočtu je vidět, že peníze neprojídáme, ale vynakládáme tam, kde posouvají Prahu dál. V rámci běžných výdajů jsou to například peníze do školství, životního prostředí nebo oprav léta zanedbávaných komunikací. Chceme také, aby Praha nabízela lidem kvalitní MHD za přijatelnou cenu. Zvyšujeme i částku rozdělovanou městským částem,“ vysvětlil Pavel Vyhnánek.

Náměstek současně upozornil, že nárůst běžných výdajů o 5,5 miliardy korun je důsledkem externích faktorů. Na prvním místě je to rozhodnutí státu o navýšení výdajů na školství a platy zaměstnanců ve veřejném sektoru. Z těchto důvodů výdaje vzrostly zhruba o 3 miliardy. Dále musí plánovaný rozpočet pokrýt rozhodnutí města z předchozích let. Jde o předfinancování Evropských projektů a zasmluvněný nárůst kompenzace nákladů Dopravního podniku hl. m. Prahy. To představuje víc než 2 miliardy korun. Splácí se také dluhy z minulých desetiletí. Prostředky na pravidelné splátky dluhů budou 763 milionů korun, 1,2 miliardy půjde na tvorbu rezerv na splacení dluhopisů „2021“ a „2023“.

Praha vyprodukuje celkem 25 % HDP České republiky a vytváří 19,6 % pracovních míst. Denně hlavní město obslouží 1,8 milionu lidí, kteří se v něm pohybují – včetně návštěvníků z České republiky a turistů, kterých sem ročně přijede zhruba 8 milionů. Na tyto úkoly dostává od státu přibližně 7 % z výběru daní v ČR.

Opoziční ANO označilo rozpočet za prožírání financí

Zastupitelský klub hnutí ANO: Vedení Prahy prožírá finance, které budou chybět v budoucnu na investice

„Přijde mi absurdní, že takto významný materiál projedná Rada města během pár minut. Výsledná podoba rozpočtu je pak pro mě velkým zklamáním. Koalice se chvástala, jak bude seškrtávat běžné výdaje a ty místo toho v příštím roce o více jak 5,5 miliardy naopak stoupnou. Opačným trendem se zase vydaly prostředky na investice – meziročně klesají. Vnímám to tak, že současné vedení v podstatě rezignovalo jak na velké investice, tak na hledání úspor,“ říká předseda zastupitelského klubu hnutí ANO Patrik Nacher.

„Sestavit rozpočet, kde se běžné výdaje meziročně zvýší o 5,5 miliardy a kapitálové výdaje naopak o 1,5 miliardy klesnou, považuji za absolutní břídilství a nezodpovědnost. Vedení Prahy se k Pražanům chová opravdu pirátsky. Nejdříve jim peníze z kapes vytahá, a následně je prostě prožerou,“ říká zastupitel a bývalý ministr financí Ivan Pilný a dodává: „Poslední tři měsíce jsem na každém zastupitelstvu a na každém výboru žádal, aby nám byla sdělena alespoň základní čísla jako plánované příjmy a výdaje, protože jsem přesně tomuto chtěl předejít, ale koalice si tak dlouho rozpočet pekla tajně pod pokličkou, až z toho vylezl tento tristní výsledek“.

Primátor Zdeněk Hřib preferuje řešení krize bydlení, v rozpočtu to však příliš nefiguruje

Primátor Zdeněk Hřib dodává: „Jednou z nejzásadnějších priorit této koalice zůstává také řešení krize dostupnosti bydlení, která však nemá příliš velký odraz v rozpočtu. Podpora dostupného bydlení se řeší souběžně na více frontách. Jedná se zejména o urychlení procesů stavebních řízení na magistrátu, odblokování výstavby na brownfieldech, podporu družstevního bydlení, které město bude podporovat vložením pozemků, a o návrhy legislativních změn díky zákonodárné iniciativě hlavního města. Na rekonstrukce městských bytů dává město peníze ze samostatného Fondu rozvoje dostupného bydlení.“

Opoziční ODS připravuje vlastní návrh změny rozpočtu

„ODS je dlouhodobě nespokojena s nárůstem běžných výdajů na úkor investic a rozvoje města. Je nemyslitelné nadále pokračovat v projídání rozpočtu, placení xy poradců a město nikam neposouvat. ODS jako vždy připraví návrh změny rozpočtu tak, aby Praha nestagnovala.“ reagovala ODS Praha.

Autor: TGM, Praha, ČR, 26.11.2019

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/rada_hlavniho_mesta_prahy_na_rok_2020.html