Tramvaj má na přechodu přednost…

Právě toto sdělení bude hlavním tématem dopravně-bezpečností akce „Není cesty zpět“, pořádané Policií ČR ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) pro studenty základních škol. Preventivní kampaň v podobě vzdělávacích přednášek na čtyřech vybraných místech se koná ve dnech od 26. listopadu do 5. prosince 2019. Letos se uskuteční již desátý ročník.

Zdroj: DPP.cz

Vzdělávací přednášky se budou odehrávat ve speciální tramvaji. Během uvedených dnů bude přistavena na jednom z vybraných míst – Červený Vrch, Kotlářka, Vozovna Pankrác a Vozovna Kobylisy. Tam bude vždy od 8:30 do 11:30 probíhat přednáška, během níž budou předneseny a zopakovány základní bezpečností pravidla a specifika tramvajového provozu v Praze.

„Závažnost tohoto tématu budou dokreslovat fotografie umístěné uvnitř tramvaje, na nichž jsou zachyceny následky dopravních nehod tramvají s chodci a především činnost IZS při těchto nehodách. Je potřeba neustále připomínat, že chodec nemá před tramvají přednost,“ říká Ladislav Beránek, komisař Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Zdroj: DPP.cz

Přednášky povedou policisté z Oddělení prevence společně s dispečery DPP. Na každé stanoviště budou přizváni studenti prvního a druhého stupně základních škol, jež se nachází v blízkosti konání akce. Právě vzdělávání nejmladších je z pohledu organizátorů bráno jako stěžejní.

Kampaň „Není cesty zpět“ je další z činností DPP, která se pokouší minimalizovat počet nehod a především srážek tramvají s chodci. Dopravní podnik mimo jiné pokračuje v kampani „Neskákej mi pod kola“. Pražané mohou v ulicích potkat speciálně polepenou tramvaj, která má varovat a vyzvat chodce k obezřetnosti. Tato kampaň je viditelná i na sociálních sítích. 

Více také zde: 

https://www.neskakejmipodkola.cz/

Přednášky budou probíhat od 8:15 do 11:30 na následujících místech:

28. 11. 2019 Vozovna Pankrác

2. 12. 2019 Vozovna Kobylisy

3. 12. 2019 Červený Vrch

4. 12. 2019 Kotlářka

5. 12. 2019 Vozovna Pankrác

Autor: DPP, Praha, ČR, 27.11.2019

Zdroj:

http://www.dpp.cz/dpp-a-policie-cr-uci-zaky-ze-tramvaj-ma-na-prechodu-prednost/