Dnes startují zimní opatření pomáhající lidem bez domova přečkat mrazivé počasí…

Hlavní město letos připravilo možnost přenocovat v teple také pro lidi se psy, které dříve noclehárny odmítaly. Připravená je také větší pomoc pro lidi bez domova se zdravotními komplikacemi. Společně se sociálními službami se jako každý rok na zimních opatřeních podílejí strážníci.

„Lidé bez domova, kteří chtěli se svými psy zůstat, dlouhodobě ze systému pomoci vypadávali a byli velmi vážně ohrožení nočními mrazy. Proto od letoška budou na noclehárnách ve vybraných prostorech k dispozici i pelechy a venku zimní kotce. V pohotovosti také zůstávají každou noc strážníci městské policie, kteří vytipovávají místa, kde by mohli venku zůstávat lidé bez domova, a nabízejí jim odvoz terénním týmem sociálních pracovníků. Je velmi důležité, aby pomoc uměli přivolat také běžní Pražané, proto budeme distribuovat patero jednoduchých návodů,“ řekla radní pro sociální politiku Milena Johnová.

Pokud si Pražané všimnou člověka bez domova, kterému by mohlo hrozit umrznutí, je třeba volat na linku Městské policie 156. Strážníci jsou pro takové situace vyškolení, dorazí na místo a nabídnou potřebnému člověku pomoc. Pokud projeví zájem, informují strážníci dispečink Centra sociálních služeb Praha, který komunikuje s dalšími týmy a zajistí převoz do některé ze zimních nocleháren s volnou kapacitou.

Kapacity jsou v pražských noclehárnách dostatečné a v případě mimořádných mrazů jsou vytipována další místa, kde se mohou operativně postavit provizorní vytápěné stany s dalšími lůžky. Pomoc letos snadněji dostanou také lidé se zdravotními komplikacemi, pro které je nově zajištěna možnost ubytování v azylovém domě s ošetřovatelskou péčí nebo na specializované ubytovně.

„Strážníci během chladných dnů aktivně nabízejí lidem bez domova informace, kde se denní centra a noclehárny nacházejí. Ve zvýšené míře také dohlížejí na veřejný pořádek v okolí denních center a nocleháren a jsou v kontaktu s provozovateli těchto zařízení pro případ jakékoli mimořádné události,“ popsal náměstek primátora pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Zimní opatření, která kvůli riziku příchodu prvních nočních mrazů začala zčásti již v listopadu, se naplno spustí dnes 1. prosince 2019 a potrvají do konce března.

Jak pomoci lidem bez domova během zimy?

Nenechte nikoho umrznout. Potkáte-li v mrazu na ulici nebo v parku někoho, kdo nemá kam jít, volejte linku 156 městské policie. Strážníci jsou zapojeni do humanitárních opatření, přijedou a ve spolupráci se sociálními pracovníky lidem nabídnou nocleh v teple.

Darujte oblečení. Přinést spodní prádlo, boty, kabáty a další oblečení můžete do některé z poboček organizací, které poskytují služby lidem bez domova – Centra sociálních služeb Praha, Naděje, Armády spásy, Arcidiecézní charity Praha a dalších.

Přispějte finančně. Podpořit pomoc lidem bez domova můžete také libovolnou finanční částkou poukázanou ve prospěch některé z organizací.

Zapojte se jako dobrovolníci. Kontaktovat můžete Český červený kříž Praha 1 nebo jinou organizaci, u které byste chtěli pomáhat.

Zjistěte si víc. Detaily o zimních opatřeních pro lidi bez domova vám rádi vysvětlí na ředitelství Centra sociálních služeb Praha.

Autor: MHMP, Praha, ČR, 1.12.2019

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/zimni_opatreni_pro_lidi_bez_domova_letos.html