Po složení slibu jsou policisté zařazeni do služebního poměru Policie České republiky…

Zdroj: Policie ČR Praha

Ve slavnostním sále Střední policejní a Vyšší policejní školy ministerstva vnitra v Praze Hrdlořezích zazněla slova přísahy nových příslušníku Policie České republiky. Sedmačtyřicet policistů a policistek se před zraky svých rodinných příslušníků zavázalo k plnění služebního slibu.

Tento slavnostní ceremoniál je nedílnou součástí policejní kultury, stejně jako dechový orchestr Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Hudba se prolíná sálem a podtrhává důstojnost a vážnost celého ceremoniálu.

Zdroj: Policie ČR Praha

Ředitel krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, brigádní generál Ing. Tomáš Lerch tak přijal služební slib od sedmačtyřiceti nových příslušníků PČR.  

Nyní je čeká základní odborná příprava v délce jednoho roku, v rámci které získají znalosti a dovednosti týkající se policejní práce.

Zdroj: Policie ČR Praha

Autor: Policie ČR, Praha, ČR, 4.12.2019

Zdroj:

https://www.policie.cz/clanek/policiste-a-policistky-slozili-sluzebni-slib.aspx