Praha je obklopena prstencem lánů, které postupně procházejí změnami, aby hospodaření na nich bylo šetrnější k životnímu prostředí…

Zdroj: Praha.eu

Město má ve své správě přibližně 1 650 hektarů zemědělské půdy. V současné době jsou velké lány rozčleňovány na menší políčka, tvoří se také nové meze, remízky, polní cesty, vysazují aleje a mění osevní postupy. Novinkou letošního roku je zapojení škol a dalších zařízení do sklizně vypěstovaných plodin.

„Prostřednictvím našeho odboru ochrany prostředí jsme na zkoušku zasadili na poli u Dolních Počernic dýně a cukety. Urodilo se jich tolik, že jsme je nabídli ke sklizni a ke zpracování školám, dětským domovům ale i domovům pro seniory, které je zpracovaly na různá jídla či dekorace,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Zdroj: Praha.eu

Na ploše půl hektaru se podařilo pilotně vypěstovat víc než 700 kusů dýní a cuket. Bez zajímavosti není skutečnost, že veškeré plody byly vypěstovány bez použití jakékoliv chemie, hnojiv nebo umělé zálivky.

„Jde také o skvělou ukázku ekologické výchovy. Žáci si lépe uvědomí, že jídlo se nerodí na pultech v supermarketu, ale na polích, a proto se musíme o naši krajinu řádně starat,“ dodává náměstek Hlubuček.

Praha hodlá tento projekt v příštím roce rozšířit a zapojit do něj více škol a dalších zařízení.

Autor: TGM, Praha.eu, Praha, ČR, 4.12.2019

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/skoly_a_domovy_pro_seniory_sklizely_dyne.html