Desítky nových stromů a keřů vysadila městská část s cílem nahradit již přestárlou vegetaci, anebo doplnit místa, kde se žádná nenacházela…

Zdroj: Pavel Šmída

Rekonstrukce stromořadí probíhá v ulici Na Vápence v úseku mezi ulicemi Jeseniova a Biskupcova. V minulosti zde rostlo už jen šest kusů přestárlých hlohů (Crataegus laevigata´Paul´s Scarlet´. Po obou stranách ulice se nacházely pouze travnaté pásy s nekoncepční výsadbou solitérních keřů a keřových skupin. Ty v celé ploše nahradily půdopokryvné keře, které kvetou po celé vegetační období. Do středu byla navržena modře kvetoucí  Caryopteris x clandonensis ´Kew Blue´, po okrajích pak bíle kvetoucí Spiraea betulifolia. Druhou stranu ulice nově lemuje alej dvaceti šesti kusů velmi atraktivně kvetoucích hlohů Crataegus x lavallei ´Carrierei.

Zdroj: Pavel Šmída

Současně s revitalizací zeleně Na Vápence proběhla i výsadba stromořadí V Domově. Zde jsou stromy vysazeny ve třech úsecích ulice. Devatenáct kusů muchovníku (Amelanchier arborea) ‘Robin Hill’ nyní zdobí tři úseky této ulice. Stromy jsou umístěné v jedné řadě v nepravidelném sponu do zeleného pásu podél chodníku na jižní straně ulice. Stromy s jemným olistěním zjara raší v bronzových odstínech, na podzim listy zbarvují žluto-červeně. Kvetou v dubnu, málo plodí. Stromy jsou vysazovány do stávajících nebo do nově založených zelených pásů mezi chodníkem a komunikací.

Zdroj: Pavel Šmída

Autor: Štěpánka Doležalová, Pavel Šmída, MČ Praha 3, ČR, 6.12.2019

Zdroj:

https://www.praha3.cz/radnicni-noviny/zpravy/praha-3-vysadila-nove-stromy-v-ulici-na-vapence-a-v-domove-n617146.htm