Ve veřejné zakázce na zpracování koncepční studie parků Národní kulturní památky Vyšehrad zvítězila česká pobočka ateliéru Till Rehwaldt…

Ten patří k předním německým krajinářským architektonickým studiím. Jeho koncepce byla vybrána jako nejlepší mezi pěticí dalších účastníků.

Návrh nejlepším způsobem pracuje s celkovou koncepcí Vyšehradu i jeho širšího okolí a vhodně doplňuje historickou i krajinnou vrstvu o současné zásahy. Zvýrazňuje a sceluje hrany hradeb do jednotného okruhu vyhlídkové trasy, naopak funkčně odlišným plochám jednotlivých sadů a vnitřních prostranství ponechává jejich charakter. Pouze na několika místech navrhuje výraznější zásahy, které jdou ovšem realizovat nezávisle v průběhu času a další menší úpravy, které pracují s potenciálem konkrétního místa. Základní architektonické a krajinářské principy řešení prostranství, zeleně, mobiliáře, informačního systému, design manuálu i hospodaření s dešťovou vodou lze dále rozvíjet společnou diskusí v budoucím management plánu.

Zdroj: ateliér Till Rehwaldt

NKP Vyšehrad patří mezi nejvýznamnější místa českých dějin a zároveň patří svou polohou k nejviditelnějším pražským urbanistickým a krajinářským celkům. V této souvislosti se předpokládá, že jeho údržba a rozvoj bude probíhat kontinuálně a to na základě dlouhodobých vizí a strategií. Koncepční studie by měla definovat a formulovat především ucelenou vizi a stretegii přístupu k rozvoji celého území a celkové kompoziční řešení parkových ploch s ohledem na využití území NKP a jeho památkovou ochranu. S vybraným dodavatelem by měla probíhat dlouhodobá spolupráce na naplňování této koncepce, vznik managmanet plánu a filozofie přístupu k údržbě a správě území NKP na několik desetiletí. Podstatným bodem je také komunikace této vize a plánu mezi jednotlivými subjekty v území i směrem k laické i odborné veřejnosti.

Autor: TGM, Praha-Vysehrad.cz, Praha, ČR, 8.12.2019

Zdroj:

http://www.praha-vysehrad.cz/O-Vysehradu#Koncepcni-studie-NKP-Vysehrad