On – line přenos ze zasedání HMP, začíná v cca 8.30 hod…

Návrh programu:

https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-navrh-programu-jednani-12-zasedani-zastupitelstva-hlavniho-mesta-prahy/

On-line video přenos zde:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/primy_prenos_zasedani_zhmp/index.html

Autor: TGM, Praha, ČR, 12.12.2019