Projekt roku 2020, který cílí na bezpečné chování v kyberprostoru…

Od ledna příštího roku spustí naše městská část informační projekt S nadhledem na síti zaměřený na nebezpečí, která jsou spojena s užíváním internetu, jako jsou například kyberšikana nebo zneužívání osobních údajů a falešných profilů na sociálních sítích. Tento projekt bude zahrnovat i odborné přednášky, které jsou zaměřeny na všechny generace.

Stále více lidí napříč generacemi tráví čas na internetu. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti a mládež. Na síti jsou totiž připojeni po většinu dne.

„Ty děti v tom fyzickém světě se skutečně nechtějí bavit s cizími lidmi. Bojí se, protože mají informace od rodičů o tom, že to nemají dělat, a dodržují to. Ale v tom kyberprostoru na síti nejsou děti takto ostražité. A pokud je osloví někdo přes messenger, ve hře, při chatu, emailem, tak ostražité nejsou a běžně komunikují,“ řekl kpt. Ondřej Penc, koordinátor prevence KŘP hl. m. Prahy.

Mnoho rodičů i některé školy tak volí formu zákazu užívání mobilních telefonů či počítačů. Podle preventistů je však tento postoj kontraproduktivní.

„Pokud něco zakážeme, tak zdánlivě to dítě plní náš zákaz, není na mobilu, není na internetu, ale to dítě touží po tom tam být, takže si najde cestu jinde. A najde si ji tam, kde my nemáme kontrolu. Zatímco kdybychom mu dovolili ten přístup doma, tak víme co dělá a můžeme ho zkontrolovat,“ doplnil Ondřej Penc.

Praha 5 se proto rozhodla od ledna příštího roku spustit projekt s názvem S nadhledem na síti zaměřený na nebezpečí spojená s užíváním internetu, jako jsou např. kyberšikana, zneužívání osobních údajů nebo podvodníci, kteří se skrývají za falešnými profily na sociálních sítích. Projekt je určen nejen dětem, ale i rodičům a učitelům.

„Nejen jako matka tří synů, ale i jako dlouholetá pedagožka mám intenzivní zkušenosti se studenty a jejich trávením času na mobilech či tabletech. Je zcela běžné, že o každé volné chvilce žáci berou do ruky telefon a se skloněnou hlavou tráví čas na internetu. Bohužel se také dnes a denně ukazuje, že fenomén mobilů a sociálních sítí v sobě skrývá mnohá nebezpečí. Kyberšikana, zeužívání osobních údajů, existence falešných profilů a identit, před tím vším bychom měli být včas varováni. Přijde nám samozřejmé, že učíme děti přecházet silnici tak, aby je neohrozila auta. Učíme je od malička zacházet s riziky okolního světa, ale na nebezpečí číhající na síti mnozí z nás zapomínají. Možná proto, že ho ani sami dostatečně nevnímáme. Chci, aby v naší městské části byli lidé dobře informováni, a to se týká všech generací. Proto spouštíme projekt S nadhledem na síti,“ vysvětlila starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).

Tento projekt bude zahrnovat i přednášky s preventisty a odborníky.

Do projektu budou zapojeni žáci Smíchovské střední průmyslové školy a odborné garance se ujal Mgr. Jiří Průša z CZ.NIC. Edukační seriál odstartuje v lednu, kdy spustíme webové stránky www.detstvionline.cz a téma „Rizika, jakým čelí naše děti na Internetu” bude rezonovat v radničních tištěných i elektronických médiích.

Autor: TGM, MČ Praha 5, ČR, 13.12.2019

Zdroj:

https://www.praha5.cz/s-nadhledem-na-siti-projekt-roku-2020-ktery-cili-na-bezpecne-chovani-v-kyberprostoru/