Zatímco v Praze už došlo na rozhodnutí, zda bude, nebo nebude docházet ke klimatickým změnám, a proto byla vyhlášena patřičná nouze, v Berlíně se o tom stále diskutuje v rámci tamější levicové vládnoucí koalice…

Rudo-Zeleno-Rudá vláda

V Berlíně od roku 2016 vládne velká rudá koalice sociálních demokratů SPD, Zelených a postkomunistické Levice (Die Linke), v čele se sociálnědemokratickým starostou Michaelem Müllerem, který je ale starostou již od roku 2014. Současné vedení Berlína se nedokáže shodnout na tom, jak radikální řešení by měla případně svolaná klimatická změna mít, jak řešit jejich klimatickou nouzi. Zastupitelka Regina Gunterová je zastánkyní radikálního a striktního přístupu k celé věci, ale chce k tomu získat celý berlínský senát. Berlín musí být do roku 2050 „uhlíkově neutrální“ a emise se musí snížit, nikoliv o 85% vůči roku 1990, ale rovnou o 95%, čehož chce docílit novelizací zákona o přepravě energie, kde je tento cíl vyhlášen. 

Zdroj: Twitter

Vyhlášení klimatických změn

Vyhlášení klimatických změn v Berlíně se nebrání ani jeho starosta, ale je skeptický k plánům zelené radní. Vadí mu nedostatek reflexe, již dosažených úspěchů v rámci snižování uhlíkové stopy, i to, že návrh Gunterové je nekonkrétní, nepřináší žádná jasná opatření a postupy k dosažení konečného řešení klimatické otázky. Gunterová tedy navrhuje v podstatě zákaz spalovacích motorů v centru města, stejně jako zavádění solárních panelů na domy a nákup elektromobilů pro veřejné služby, což bude nepochybně velice levné a účinné.

Zdroj: https://twitter.com/theIAE

Praha je progresivnější

Naproti tomu v Praze, zde už progresivnější koalice dospěla k jasně progresivním rozhodnutím mnohem dříve, když 17. června 2019 uveřejnila vyhlášení klimatických změn, nouzí, a dalších podobných akcí, byť je pravda, že postoj Prahy je méně ambiciózní a divoký, než postoj německých zelených. Navrhují do roku 2030 snížit uhlíkovou stopu o 45% ve srovnání s rokem 2010, a nulových emisí dosáhnout v roce 2050, což pro změnu je identické s návrhem německých zelených. Pražský plán vypracovala Komise pro udržitelnou energii a klima, jejímž předsedou je RNDr. Martin Bursík, někdejší ministr životního prostředí a bývalý šéf Strany zelených, který ale působí jako externí pracovník při magistrátu hlavního města Prahy. Rozhodný postoj současného vedení Prahy v otázce klimatických kampaní ukazuje současnou angažovanost, i nedostatečnou úroveň odbornosti, která je vynahrazována agitační političností. 

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 14.12.2019