Rada městské části Praha 2 odsouhlasila návrh změn v zónách placeného stání. Rozhodnutí tak zohlednilo četné žádosti a připomínky občanů Prahy 2.

Změny, týkající se více než dvou desítek úseků, vycházejí zejména z analýz statistik Technické správy komunikací. Na základě těchto analýz Městská část Praha 2 navrhla Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy provedení konkrétních dílčích změn v zónách placeného stání ve prospěch rezidentů. Ve valné většině se jedná o přeměnu návštěvnických zón na rezidentní a případně úpravu změny režimu.  

Přeměna návštěvnických zón na rezidentní se týká úseků:

Jaromírova – směr do centra v úseku Sekaninova–Ostrčilovo náměstí
Sekaninova – v úseku Svatoplukova–Ostrčilovo náměstí
Vratislavova – obě strany po ul. Libušina
Šumavská – v úseku Slovenská–Moravská
Kladská – v úseku Korunní–Lužická
Pod Nuselským mostem – v úseku Jaromírova–Oldřichova
Náplavní
Neklanova – v úseku Přemyslova–Vnislavova (na obytné straně až po Vnislavovu)
Čiklova – naproti domu 3–13
Václavská – před domy 8–20 a v úseku Jenštejnská–Na Moráni
Tyršova – levá strana v úseku Lublaňská–Legerova
Koubkova – levá strana v úseku Lublaňská–Legerova

Úprava režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky se týká úseků:

Jaromírova – směr do Nuslí v úseku Ostrčilovo náměstí–Sekaninova
Myslíkova
Dittrichova
Škrétova
Žitná
Slavíkova
Slavojova
Václavská – úsek před školou
Trojanova
Na Moráni
Tyršova – pravá strana v úseku Lublaňská–Legerova
Koubkova – pravá strana v úseku Lublaňská–Legerova

Další informace: V celé Praze 2 jsou od 7. 7. 2019 nastavené virtuální hodiny umožňující parkování pouze na jednu hodinu.

Autor: TGM, MČ Praha 2, ČR, 17.12.2019

Zdroj:

http://www.praha2.cz/Zmeny-v-zonach-placeneho-stani-1.html