Zajímá vás, proč se vyplatí soutěžit? A co vše obnáší příprava architektonické soutěže? 

Skrze novou příručku, kterou IPR Praha připravil, si představíme, co je architektonická soutěž. Definujeme její typy, popíšeme průběh od prvotního impulzu až po zahájení stavebních prací. To vše pomocí ilustrací, které v příručce doplňují prakticky zaměřené otázky a odpovědi. Představuje architektonickou soutěž jako efektivní nástroj pro realizaci stavebních záměrů.

Publikace je určená všem zájemcům o architektonickou soutěž – politické reprezentaci, zástupcům samospráv, starostům, zastupitelům, radním, městským architektům, stavebním úřadům a dalším zadavatelům veřejných zakázek. Ale i těm, kteří se architektonickými soutěžemi zabývají, organizují je nebo tento způsob zadávání veřejných zakázek poptávají či podporují.

Autor: IPR, Praha, ČR, 16.12.2019

Zdroj:

http://www.iprpraha.cz/souteze