Rada hlavního města Prahy na včerejším mimořádném jednání vzala na vědomí Společné stanovisko velkých českých měst k návrhu paragrafového znění stavebního zákona a schválila vlastní připomínky k tomuto zákonu…

Jednou z klíčových připomínek je posílení práv obcí, které zohlední a zajistí autonomii jejich územní samosprávy. Na tom se Praha shodla při nedávných jednáních se zástupci Brna, Ostravy, Liberce a Plzně.

Setkání velkých měst se uskutečnila letos v červnu, v říjnu a v listopadu a včera, 18. prosince 2019, jejich zástupci jednali na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR přímo s ministryní Klárou Dostálovou, kde prezentovali společný postoj k návrhu zákona a ministryni vysvětlili, která ustanovení nového stavebního zákona je třeba při přípravě finálního znění upravit tak, aby města a obce mohla nadále smysluplně řídit svůj rozvoj v rámci funkčního legislativního prostředí.

Velká česká města vnímají současný stav stavební legislativy jako velmi problematický a snahu o změnu obecně vítají, společně však upozorňují na rezervy navrženého znění stavebního zákona především z pohledu ústavního práva obcí na samosprávu a považují za zásadní prioritu takové posílení práv obcí, které zohlední a zajistí autonomii jejich územní samosprávy.

„Klíčové bude posílit roli samosprávy v oblasti územního plánování z hlediska pořizování územních plánů a právo měst a obcí na stanovení vlastních specifických požadavků na využití území. V tomto ohledu je třeba dále důsledně hájit zájmy hlavního města Prahy, měst a obcí v rámci dalších fází projednávání nového stavebního zákona,“ uvádí pražská radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová a pokračuje: „Neméně důležité bude vyladění samotných procesů podle nového zákona. Ty se budou potýkat se stejnou neurčitostí právních pojmů a neexistence některých prováděcích předpisů u souvisejících zákonů, jako je tomu dnes. V rozhodování o podobě území je zásadní vyvážené posuzování různých veřejných zájmů, včetně zájmů měst a obcí, s nutností podrobné znalosti a porozumění jednotlivým oblastem v zájmu celku. Při tom nelze rezignovat na některé otázky související v daném konkrétním případě s dotčeným veřejným zájmem.“

„Praha má v tomto procesu výhodu, že administrativně je zároveň krajem. Města jako Brno nebo Ostrava tedy kupodivu nemají možnost se oficiálně do připomínkování legislativy zapojit, což je zvláštní. Jsme rádi, že jsme naší inciativou mohli pomoci posílit hlas měst, která nahlížejí oblast územního plánování a legislativních souvislostí téměř shodně a jejichž zkušenosti a priority jsou velmi podobné. Taková společná platforma dosud chyběla a jsme rádi, že v oblasti rozvoje měst probíhá mezi námi úzká spolupráce,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček.

Autor: TGM, RHMP, Praha, ČR, 20.12.2019

Zdroj:

http://www.praha.eu/file/3069289/R_35456_Priloha_c._1_k_usneseni_Rady_HMP.pdf

http://www.praha.eu/file/3069291/Stanovisko_mest.pdf

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_pripominkuje_stavebni_zakon.html