Jak vypadá narození a vítání Ježíška podle představ různých autorů, se budou moci přesvědčit všichni, kteří se mezi vánočními svátky vydají na cestu speciální linkou…

Nezvykle klečící pana Marie, technika kašírování nebo výjev s až 48 postavami. Tato Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) vypravená historická tramvaj si totiž bere za úkol svézt zájemce k pražským kostelům, ve kterých budou o letošních Vánocích vystaveny betlémy od umělců 21., 20., ale i předchozích století. Zájemci se mohou svézt historickými dvounápravovými vozy ve dnech 25., 26., 28. a 29. prosince 2019 od 13 přibližně do 17 hodin.

Zdroj: DPP

Betlém má dnes svou nepopiratelnou úlohu nejen v křesťanském životě, ale patří k vánočním atributům v životě téměř každého z nás. DPP připravil speciální tramvajovou linku, která zájemce přiveze do blízkosti několika pražských kostelů, kde si budou moci prohlédnout ručně vyráběné umělecké betlémy. Cena jízdného bude 100 Kč pro osoby starší 15 let. Děti od 6 do 15 let, děti v kočárku, ZTP a důchodci budou mít jízdenku za 60 Kč.

„Vánoce bez betlémů jsou asi jako Vánoce bez vánočního stromečku. Jsme proto rádi, že se do tohoto projektu můžeme zapojit a usnadnit lidem dopravu mezi konkrétními kostely. Jízdenka, kterou si cestující budou moci zakoupit v den konání přímo v tramvaji, bude platit ve všech spojích mimořádné linky ve vyznačený den. Pojedou-li prvním spojem a u kostela vystoupí, můžou nastoupit bez problémů do dalšího spoje ve stejném nebo v opačném směru,“ říká Petr Malík, vedoucí jednotky Historická vozidla.

Odjezdy z konečných zastávek Královka a Planetárium Praha budou v následující časy:13.00, 14.00, 15.00 a 16.00. Linka zastavuje na všech zastávkách na této trase: Královka – Pohořelec – Brusnice – Pražský hrad – Malostranská – Malostranské nám. – Újezd – Národní divadlo – Národní třída – Lazarská – Václavské nám. – Jindřišská – Náměstí Republiky – Strossmayerovo nám. – Výstaviště Holešovice (Planetárium Praha).

V blízkosti tramvajových zastávek můžou zájemci navštívit následující kostely s betlémy:Pohořelec – kostel Panny Marie Královny andělů – otevřeno 25. a 26. 12. od 10 do18 hodin; 28. a 29. 12. od 10 do 17 hodin
Pražský hrad – katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad – 25. 12. od 8 do18 hodin, 26. 12. od 9.30 do 16 hodin, 28. 12. od 9 do 16 hodin a 29. 12. od 8 do 18 hodin

Malostranské náměstí – kostel Panny Marie pod Řetězem – 26. a 28. 12. od 14 do16 hodin– kostel sv. Tomáše – 25., 26. a 28. 12. od 9 do 18 hodin a 29. 12. od 9 do 17 hodin– kostel sv. Josefa – 25. 12. od 14 do 17 hodin, 26., 28. a 29. 12. od 10 do 17 hodin
Hellichova – kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské jezulátko) – 26. a 28. 12. od 9.30 do 19 hodin a 29. 12. od 13 do 17 hodin
Národní divadlo – kostel sv. Vojtěcha – 25. 12., 26. 12., 28. 12., 29. 12. od 9 ho 15 hodin
Lazarská – kostel sv. Ignáce – 25. a 29. 12. od 10 do 17 hodin, 26. a 28. 12. od 9 do 17 hodin
Jindřišská – kostel sv. Jindřicha a Kunhuty – 29. 12. od 8 do 18 hodin
Náměstí Republiky – kostel sv. Josefa – 25., 26. a 29. 12. od 15 do 17 hodin – bazilika sv. Jakuba Staršího – 25. a 29. 12. od 8 do 16 hodin, 26. 12. od 8.30 do 16 hodin, 28. 12. od 9.30 do 16 hodin
Strossmayerovo náměstí – kostel sv. Antonína Paduánského – 25., 26., 28. a 29. 12. od 10 do 19 hodin

Bližší informace o betlémech naleznete zde:

https://www.krestanskevanoce.cz/kostely/kraj/praha/5/detail/202/30

Autor: DPP, Praha, ČR, 25.12.2019

Zdroj:

https://www.dpp.cz/spolecnost/pro-media/tiskove-zpravy/detail/278_1007-na-vanoce-se-svezte-za-prazskymi-betlemy-historickou-tramvaji