V uplynulém roce 2019 se Zoo Praha opět podařilo překonat rekord návštěvnosti & narození novoročních mláďat…

K 31. prosinci má ZOO na kontě přesně 1 456 526 návštěvníků. Rok 2019 byl ovšem úspěšný i v dalších ohledech. Dnes nad ránem 1. ledna 2020 přišla v Zoo Praha na svět hned dvě mláďata – beránek ovce kamerunské, na kterého se návštěvníci mohou přijít podívat do Dětské zoo v dolní části areálu, a želva tuniská, jejíž chov v pražské zoo pochází z jedinců zabavených pašerákům. 

Mládě ovce domácí kamerunské
Čerstvě vylíhlá želva tuniská

10 nejdůležitějších událostí v pražské ZOO v roce 2019:

1) Rákosův pavilon

Pavilon pojmenovaný po mecenáši Zoo Praha Stanislavu Rákosovi jsme otevřeli 28. září 2019 a je určen pro nejvzácnější papoušky. Ti se v něm představují v prostředí, které má rostlinstvem, modelací terénu i výmalbou co nejlépe odpovídat lokalitám, kde žijí ve volné přírodě. V pavilonu je vybudováno osm různých biotopů, jež obývají arové Learovi, trichové orlí, madové modrotemenní, amazoňané jamajští, kakaduové palmoví a další druhy. Pavilon vzbudil zájem návštěvníků i zahraničních odborníků a ohlasy od obou těchto skupin jsou veskrze příznivé. Například britská recenzentka Rosemary Low uvedla, že biotop ary Learova v Rákosově pavilonu vypadá tak dokonale, že je na fotografiích k nerozeznání od skutečné scenérie v Brazílii.

Jeden z nejvýznamnějších obyvatel Rákosova pavilonu – ara Learův. Své jméno dostal podle slavného viktoriánského autora slavných limeriků Edwarda Leara. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.

2) Příjezd ďáblů

Poslední dokončovací práce nám zbývají do jarního otevření „expozice australské fauny“. Její dominantní součástí bude stylizovaný Darwinův kráter, jehož reálný předobraz se nachází na Tasmánii a který budou v naší zoo obývat skuteční velvyslanci tasmánské přírody – ďábli medvědovití. Tito pozoruhodní draví vačnatci patří k ohroženým druhům, přičemž největší hrozbou je pro ně přenosná forma rakoviny obličeje. Do jejich ochrany se zapojila i Zoo Praha, a to podporou projektu na ostrově nedaleko tasmánského pobřeží, kde byla vytvořena záložní populace zdravých ďáblů. Nyní Tasmánie poskytla k nám do Prahy – jako teprve do druhé zoo v Evropě – čtveřici ďáblů medvědovitých. Přiletěli 3. prosince 2019.

Na snímku z jara 2019 ukazuje David Schaap v tasmánské chovné stanici Cressy jednoho z ďáblů medvědovitých určených pro pražskou zoo. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha.


3) Selátka pekari Wagnerova a jiná skvělá mláďata

Celkem se v Zoo Praha za rok 2019 (zcela přesně tedy do odpoledne 31. prosince) narodilo či vylíhlo 1176 mláďat 214 druhů savců, ptáků a plazů. Některá se vzápětí dostala do popředí zájmu médií i veřejnosti – jako například sameček lachtana jihoafrického nebo mláďata lemurů kata –, zatímco jiná zůstala poněkud v pozadí. Přitom mnohé z těchto odchovů jsou z odborného a ochranářského hlediska velice hodnotné. Příkladem mohou být dvě mláďata pekari Wagnerova narozená 4. května 2019. Početnost tohoto druhu čítá v přírodě nanejvýš několik tisíc jedinců a v Evropě ho chová pouze sedm institucí v počtu 45 jedinců, přičemž pravidelné odchovy se daří jen v Tierparku Berlin. Narození pražských mláďat přitom přišlo jen pár měsíců poté, co desítky pekariů v paraguayské chovné stanici podlehly doposud neznámé smrtící chorobě, která patrně sužuje i volně žijící populaci.

Ohrožený pekari Wagnerův byl popsán nejprve z fosilního záznamu a až do roku 1971 považován za vyhynulý druh. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.

4) Zvířata v pohodě

Hlavním naším komunikačním tématem byl v roce 2019 enrichment, tedy zpestřování života zvířat a stimulace jejich přirozeného chování. Pod heslem „Zvířata v pohodě“ se promítl do programu v areálu, do obsahu připravovaného pro média a na internet i do outdoorové reklamy. Veřejnost se tak mohla seznámit s nejrůznějšími podobami enrichmentu. Celá řada druhů zvířat dostávala nejrůznější hlavolamy s ukrytou potravou nebo hračky, po výbězích jim byly rozmisťovány kartáče, o které se mohla třít a drbat apod. Lední medvědy až překvapivě aktivizovala vůně bazalky a u goril měl úspěch speciální bublifuk. Na výrobě enrichmentových pomůcek se přitom měli možnost podílet i návštěvníci a tyto aktivity budou nadále pokračovat.

Lední medvěd Tom se věnuje zábavě s koulí spletenou z prutů vinné révy. Pohazuje si s ní a potápí se – až ji nakonec úplně rozcupuje. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.

5) Pomáháme na pěti kontinentech

Stejně jako v předchozích osmi letech proběhl v roce 2019 letecký transport koní Převalského do Gobi. Počet „převaláků“ přepravených z ČR do Mongolska armádními letouny CASA tak vzrostl na 34. Zoo Praha však realizuje či podporuje celou řadu dalších aktivit na záchranu ohrožených druhů, a to již na pěti kontinentech (Evropa, Asie, Afrika, Austrálie, Jižní Amerika). Jedním z našich profilových projektů je Toulavý autobus, který v Kamerunu realizujeme od roku 2013. Jeho cílem je získat děti z vesnic v okolí rezervace Dja pro ochranu přírody. Na počátku roku 2019 jsme do provozu slavnostně uvedli nový Toulavý autobus, který se od původního liší i programem svých jízd – kromě vzdělávacího programu a výletu za gorilami do Mefou absolvují školáci také exkurze věnované agrolesnictví.

Nový, v pořadí druhý, Toulavý autobus projíždí kamerunským venkovem. Tento projekt opakovaně ocenila jedna z největších osobností světové ochrany přírody Jane Goodall. Foto: Khalil Baalbaki, Zoo Praha.

6) Nové druhy a další významné příchody

Rok 2019 byl rokem příchodů významných zvířat nejen díky ďáblům medvědovitým, ale také kagu chocholatým, vodnicím posvátným nebo ketupám Pelovým. Endemity Nové Kaledonie kagu chová jen hrstka zařízení a jsou zajímaví jak vzhledem, tak svými projevy. Vodnice posvátné neboli „šourkové žáby“, které žijí v jezeře Titicaca, poskytla Denver Zoo pouze do několika vybraných zoologických zahrad v Evropě. Konečně největší africkou „rybí“ sovu ketupu Pelovu chováme jako jediná zoo na světě. V souvislosti s příchody zvířat musím alespoň zmínit také novou samici tapíra jihoamerického Taluen, která přicestovala až z Francouzské Guyany, a samce hrocha obojživelného jménem Tchéco, který přijel z francouzské zoo v Plaisance-du-Touch, aby nahradil loni uhynulého Slávka.

Kagu chocholatý patří k nelétavým ostrovním druhům – stejně jako např. vyhubený dronte mauricijský – a je řazen do zcela samostatné čeledi. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.

7) Úspěšné „šípové žáby“

Z výstav probíhajících na různých místech areálu zoo budí největší pozornost dočasné expozice živočichů v Gočárových domech. Tuto novodobou tradici jsme v roce 2017 započali výstavou sklípkanů, která se již potřetí zopakovala i v roce 2019. Kromě ní a výstavy štírů v tomto roce proběhla také premiérová výstava „šípových žab“. Na ní měli návštěvníci možnost seznámit se s celkem třiceti druhy pralesniček; taková kolekce dosud v Česku nebyla představena a právem sklidila velký úspěch. K vidění byly jak nejjedovatější žáby světa (mj. pralesnička strašná, která představuje nebezpečí i pro člověka), tak jedny z vůbec nejmenších žáb (pestře zbarvené pralesničky rodu Ranitomeya, které měří 10 až 12 mm).

Jedna z nejkrásnějších „šípových žab“ pralesnička fantastická. Stejně jako tomu bylo u jiných výstav v Gočárových domech, mohli se návštěvníci účastnit komentovaných prohlídek. Foto: Vít Lukáš, Zoo Praha.

8) Netradiční suvenýry

„Papouščí“ vánoční ozdoby, porcelánové sošky goril a knižní Atlas trusu výrazně vybočily z tradiční podoby merchandisingu zoologických zahrad. V Čechách foukané a ručně malované vánoční ozdoby v podobě šesti druhů papoušků z Rákosova pavilonu jsme uvedli do prodeje u příležitosti jeho otevření. Bílé a černé sošky gorily, které byly na základě původního návrhu vyrobeny v porcelánce Royal Dux v Duchcově, jsou určeny náročnějším zákazníkům. A nové rozšířené vydání Atlasu trusu se stalo doplňkem trvalé výstavy replik trusu a koprolitů na stěně nových velkokapacitních toalet. Tato výstavka ostatně spolu s Atlasem vzbudila pozornost médií v mnoha zemích celého světa.

Porcelánové figurky goril byly v černé a bílé verzi vyrobeny nejprve v očíslovaných sběratelských sériích a teprve poté začala jejich běžná produkce. Foto: Tereza Mrhálková, Zoo Praha.

9) Zahájení výstavby nového pavilonu goril

Předáním staveniště firmě Strabag začala 29. října 2019 po mnoha letech průtahů, způsobených mj. Městskou části Praha-Troja, výstavba nového pavilonu goril. Bezprostředním podnětem k zahájení příprav na jeho výstavbu pro nás byla povodeň v roce 2013, která ukázala, že evakuace rodinné skupiny goril ze stávajícího pavilonu je prakticky nemožná. Nový pavilon bude umístěn na opačném konci zoologické zahrady, pod Sklenářkou, a nabídne více prostoru jak gorilám, tak návštěvníkům. Těm by měl evokovat cestu středoafrickým venkovem až do nitra deštného lesa. Zásadním přínosem pavilonu bude i možnost chovat v Zoo Praha vedle rodinné skupiny goril nížinných také skupinu samců a přispět tak k řešení jejich přebytku v evropských zoologických zahradách.

Nový pavilon goril bude zapuštěn do terénu a jeho střecha osazena zelení, proto není třeba se obávat narušení krajinného rázu Trojské kotliny. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha.

10) Návštěvnický rekord

Nový návštěvnický rekord Zoo Praha je nyní definován číslem 1 456 526. Až do Vánoc ovšem nebylo jisté, že dosavadní rekord z roku 2016 skutečně padne. Skutečnost, že se ho i přes handicap zhoršující se dopravní obsluhy Zoo Praha (absence lávky od Stromovky, problémy s příjezdem do Troji i s parkováním) přece jen podařilo překonat, je třeba přičíst otevření Rákosova pavilonu, zvířecím přírůstkům, službám pro návštěvníky i programu v areálu – a zejména neutuchající přízni veřejnosti, které se Zoo Praha dostává. Svědčí o ní i sponzorské dary, adopce zvířat nebo příspěvky na sbírková konta. Například na výstavbu výše uvedeného nového pavilonu goril přispěli příznivci Zoo Praha částkou převyšující 36 milionů korun.

Přízeň návštěvníků Zoo Praha se projevuje mnoha způsoby. K tradici patří i to, že zvířatům přinášejí k Vánocům dárky v podobě ovoce a zeleniny, ořechů nebo suchého pečiva. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.

Autor: TGM, ZOO Praha, Praha, ČR, 1.1.2020

Zdroj:

www.zoopraha.cz