Městská část Praha 2 se dlouhodobě potýká s nepořádkem na stanovištích nádob na tříděný odpad umístěných na veřejném prostranství…

Nejhorší situace je na Vinohradech. Proto podporuje vlastníky nemovitostí, kteří si chtějí umístit nádoby na tento odpad do vlastního domu.

Nádoby na odpad, vč. obsluhy a likvidace odpadu jsou hrazeny hlavním městem Prahou. Stejně tak nově je od 1. 1. 2020 zajištěna úhrada přistavení nádob ke svozu, pokud ho majitel domu bude požadovat.

To znamená, že umístění nádob na tříděný odpad do domu je pro vlastníka nemovitosti od 1. 1. 2020 zcela zdarma!

Zdroj: cistadvojka.cz

Podmínkou získání těchto nádob je:

1) nádoby musí být umístěny ve vnitřním vybavení domu (chodba, sklep, průjezd, dvůr apod.)

2) jsou určeny pouze obyvatelům domu (ne pro provozovny a živnosti, pokud v domě jsou)

3) žádat o nádoby může vlastník domu nebo jím pověřený správce

Pokud máte zájem o tuto službu, a jste vlastník nebo správce domu, obraťte se na Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2 a to:

1) telefonicky na bezplatnou Infolinku Ulice Prahy 2 – 800 879 222

2) e-mailem  infolinka@praha2.cz  do předmětu napište „VNITŘNÍ SEPARACE 2020“

3) přes kontaktní formulář na www.cistadvojka.cz do předmětu napište „VNITŘNÍ SEPARACE 2020“

4) písemně na adresu úřadu ÚMČ Praha 2, Odbor životního prostředí, nám. Míru 20, 120 00 Praha 2

5) formulář „Žádost o nové domovní stanoviště nádob na tříděný odpad“ je ke stažení na webových stránkách ÚMČ Praha 2 

http://urad.praha2.cz/Odbor-zivotniho-prostredi-1

Všem majitelům domů, kteří se na odbor životního prostředí obrátí, poskytneme bližší informace k vyřizování žádostí.

Autor: MČ Praha 2, Praha, ČR, 3.1.2020

Zdroj:

http://www.praha2.cz/Nadoby-na-trideny-odpad-pro-vlastniky-nemovitosti-v-Praze-2-zdarma.html