V rámci největší dobrovolnické akce se budou do 14. ledna po Praze pohybovat skupinky koledníků, kteří budou vybírat finanční hotovost pro charitativní účely… 

Bohužel podvodníci se snaží zneužívat štědrosti veřejnosti ve svůj prospěch. Buďte proto opatrní a ověřte si, zda jde skutečně o legální Tříkrálovou sbírku, která má svá pravidla:

• Vedoucí této sbírky je vždy dospělá osoba s průkazem koledníka vystaveným Charitou ČR. Tyto údaje jsou shodné s údaji na průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.
• Kasička musí být úředně zapečetěná místně příslušným úřadem, nebo magistrátem a je na ní umístěna nálepka se znakem Charity. Číslo pokladničky musí být shodné s číslem průkazky.
• Každý koledník Charity musí na požádání předložit průkaz koledníka.

V případě jakéhokoli podezření na nelegální sbírku se neváhejte obrátit na bezplatnou tísňovou linku 156 městské policie.

Autor: TGM, MPP, Praha, ČR, 4.1.2020

Zdroj:

https://www.facebook.com/mestskapoliciepraha/posts/2752493204826402