Mimořádných událostí, úmrtí, zranění na železnici v Praze bylo v roce 2019 více, než rok před tím…

Statistika MU železničních a tramvajových drah, železničních přejezdů, střetů s osobami, podle Drážní inspekce.

Rok 1.1.2019 / 31.12.2019: 

Železniční dráhy

Mimořádné události – 98

Smrt – 23

Zranění – 17

Rok 1.1.2019 / 31.12.2019: 

Tramvajové dráhy

Mimořádné události – 1690

Smrt – 4

Zranění – 308

Zdroj: Drážní inspekce

Rok 1.1.2019 / 31.12.2019:

Železniční přejezdy

Mimořádné události – 6

Smrt – 3

Zranění – 10

Rok 1.1.2019 / 31.12.2019:

Střety s osobami na železničních drahách

Mimořádné události – 26

Smrt – 20

Zranění – 6

Zdroj: Drážní inspekce

V roce 2019 zemřelo na dráhách v České republice celkem 247 osob, což je o 8 % více než v roce 2018. Celkový počet mimořádných událostí, usmrcených i zraněných opět vzrostl. Během prvních dvou dnů letošního roku navíc Drážní inspekce již eviduje pět usmrcených při střetu vlaku s osobou (proti stejnému období roku 2019 jde o pětinásobný nárůst). Dále pak, stejně jako v letech předcházejících, docházelo dle statistických výpočtů Drážní inspekce k úmrtí při každém pátém střetnutí na železničním přejezdu.  Nejnižší počet střetnutí eviduje Drážní inspekce v prosinci, kdy se událo „pouze“ 6 střetnutí, při kterých byl usmrcen jeden člověk, přičemž jediným měsícem v roce bez usmrcených osob na železničních přejezdech byl únor, kdy evidujeme celkem 11 střetnutí v celé ČR.

Autor: TGM, DI, Praha, ČR, 7.1.2020

Zdroj:

http://www.dicr.cz/statistiky-mimoradnych-udalosti