Obyvatele Prahy venkov – Jih obtěžují nájezdy neznámých zlodějů, kteří vykrádají jejich domy…

Již od září 2019, kdy začaly počty případů narůstat, vytvořilo vedení krajské policie speciální tým, jehož prioritou je objasnění skutků a zadržení pachatelů. 

Od začátku září 2019 zaznamenávají policisté, zejména na území Prahy venkov JIH, zvýšený počet případů vloupání do rodinných domů, které samozřejmě narušují pocit bezpečí a konformitu obyvatel této lokality. Na každé vybočení z možného standardu, tedy i na tuto aktuální situaci, policie reaguje opatřeními, současně ale podrobuje veškeré případy důkladným analýzám z důvodu zjištění možných souvislostí.

Stejný postup zvolila policie i v tomto případě, kdy s ohledem na vzrůstající tendenci případů vloupání do rodinných domů vytvořilo vedení krajské policie speciální pracovní skupinu, která je v činnosti již od září 2019 a která se zabývá nejen případovou analýzou oznámených skutků, ale rovněž souběžně provádí opatření, jak viditelná – preventivní, tak i operativní, která by vedla k odhalení pachatelů této trestné činnosti.

Středočeská policie řešila do listopadu letošního roku bezmála 700 případů vloupání do rodinných domů napříč všemi územními odbory. Na Praze venkov JIH byl pak počet těchto případů (od počátku roku do listopadu 2019) přes 150, přičemž největší nárůst byl zaznamenán od září, a to osm desítek případů, kdy nejvíce dotčenými jsou obce a lokality spadající pod Obvodní oddělení Jesenice a Kamenice. Na každém z těchto území eviduje policie kolem třech desítek vloupání do rodinných domů.   

Video zde:

V Jesenici proběhlo setkání starostů jednotlivých obcí se zástupci Policie České republiky

Na základě pozvání k pracovnímu setkání zástupců vedení jednotlivých obcí a Policie České republiky proběhlo předání informací k problematice vloupání do rodinných domů, ke kterým dochází v lokalitách jihovýchodně od Prahy. Policie České republiky vnímá, že tato trestná činnost výrazně zasahuje do osobní integrity a soukromí obyvatel. Z tohoto důvodu byli pozváni starostové všech obcí, které se nacházejí v lokalitě územního odboru, neboť se tento problém může dotýkat i sousedních obcí, v kterých k této trestné činnosti nedošlo.

Za Policii České republiky se setkání zúčastnil náměstek ředitele pro trestní řízení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. Ing. Jan Krejčí, MBA, za vedení územního odboru Praha venkov JIH plk. Mgr. Stanislav Vondrák, plk. Mgr. Miroslav Havránek. Dále i vedoucí oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování npor. Mgr. Lukáš Filip.

Plk. Ing. Krejčí hovořil k celkové bezpečnostní situaci v rámci Středočeského kraje a k přijatým preventivním opatřením ze strany středočeského krajského ředitelství policie k řešení této situace. Doplňující informace byly poskytnuty ze strany vedení územního odboru, včetně početních údajů k případům vloupání do rodinných domů v této lokalitě. K samotným případům trestné činnosti, šetřené kriminalisty územního odboru, přednesl npor. Filip. Během setkání byla připomenuty zásadní preventivní rady a doporučení, která mohou případně snížit riziko vloupání do objektů rodinných domů.

Zdroj: Policie ČR

V případě, že zaznamenají pohyb cizích osob, vozidel, nebo nestandardní jednání, aby opravdu neprodleně kontaktovali policisty prostřednictvím linky 158, nesdělovali informace (ani prostřednictvím sociálních sítí), kdy budou mimo domov,pokud mají v domě bezpečnostní systémy, alarmy, aby je aktivovali i při sebekratším vzdálení se z domu,případně předali policistům záznamy z kamerových systémů, nebo i palubních kamer z vozidel, kde mohou být zachyceny cizí osoby, případně vozidla.

Současně apelujeme na občany, aby v případě, že již k vloupání do jejich domu dojde:

Dovnitř nevstupovali a okamžitě se spojili s policisty na tísňové lince 158,před příjezdem policie nemanipulovali s předměty v bytě či domě (z důvodu zajištění stop) a cokoliv uklízeli Policie ČR vnímá, že vloupání do rodinných domů je pro obyvatele velmi zásadní a zatěžující kriminalita, která zasahuje do osobní integrity a soukromí. A proto je i cílem pracovní skupiny, speciálně vytvořené k objasnění těchto případů, dopadení pachatelů, kteří mají tuto sérii na svědomí.

Autor: TGM, Policie ČR, Praha, Střední Čechy, ČR, 8.1.2020

Zdroj:

https://www.policie.cz/clanek/setkani-starostu-a-tiskovy-briefing.aspx

https://www.policie.cz/clanek/vloupanimi-do-rodinnych-domu-se-zabyva-specialni-pracovni-tym.aspx