Rada hl. m. Prahy vzala na pondělním jednání na vědomí znění vzorových podmínek výběrových řízení na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města…

Jejich součástí jsou i vzorové smlouvy na dobu určitou a neurčitou. Nově se budou nabídky podané ve výběrových řízení hodnotit podle několika kritérií, tak aby pronájmy nebyly jen pro turistické prodejny, ale sloužily i Pražanům.

První z podmínek je cenová nabídka, druhou představuje navrhovaný účel nájmu. V rámci účelu bude hodnocena i přínosnost požadovaného druhu činnosti pro místní obyvatele a pro všestranný rozvoj daného území, dále potřebnost a zastoupení požadovaného druhu činnosti na daném území a také doba trvání nájmu a výše zamýšlených investic zájemce do technického zhodnocení nebytového prostoru. Třetím kritériem je zkušenost zájemce v daném oboru dle doložených referencí. Každé kritérium bude mít dopřed danou procentuální váhu.

„Nechceme jít v historickém centru pouze cestou nejvyšších nájmů. V minulosti to často vedlo k tomu, že v soutěžích vítězily provozovny určené pro turisty, jako jsou směnárny, prodejny matrjošek a dalších podobných suvenýrů nebo restaurace a bary určené pro »pivní turistiku«,“ vysvětlil radní hl. m. Prahy pro majetkovou oblast Jan Chabr.

Nová pravidla určují, že při hodnocení nabídky bude mít váhu 60 procent cena, 30 procent účel nájmu a 10 procent zkušenosti nájemce. Hodnotit se bude i to, jak bude pronájem přínosný pro Pražany a rozvoj území, jak je zamýšlený provoz v daném místě potřebný, jaká je doba trvání nájmu a jaké investice provozovatel do městského majetku plánuje.

Autor: Praha.eu, Praha, ČR, 18.1.2020

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_ma_prisnejsi_podminky_vyberovych.html