Institut klinické a experimentální medicíny má za sebou výjimečný rok…

Zdejší chirurgové transplantovali 540 orgánů, což je nejvíce v celé historii české transplantační medicíny v rámci jednoho centra. Navíc tak vysoký počet vynesl IKEM do čela evropských transplantačních center.299 ledvin, 154 jater, 38 srdcí, 41 slinivek, 1 tenké střevo a 7 Langerhansových ostrůvků – dohromady 540 orgánů, které daly šanci na nový život 486 pacientům. „Za tímto číslem stojí enormní úsilí celého týmu Transplantcentra, od chirurgů, koordinátorů, sester až po lékaře internisty. A neméně důležití jsou i lékaři intenzivisté z dárcovských nemocnic. Jim všem patří dík našich pacientů,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.
Rekordnímu počtu se tak zatím nevyrovná žádné jiné evropské centrum: „IKEM se stal největším transplantačním centrem co do počtu výkonů v Evropě. Dle dostupných dat ani největší centrum Velké Británie– Birmingham, ani centra na severu Evropy nebo v okolních zemích nedosahují našich výsledků,“ dodává prof.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

Nejvíce transplantací ledvin

Kvantitativně největším programem v IKEM jsou transplantace ledvin. Loni chirurgové vyměnili ledvinucelkem 299 pacientům. Z tohoto čísla se jednalo v 33 případech o ledvinu od žijícího dárce. Program, v němžje většina párů z České republiky, rozšířily i výměny s Rakouskem a na sklonku roku 2019 s Izraelem. „Spojovánídvojic probíhá každých čtvrt roku a mezinárodních spolupráce nám dává větší možnost pro pacienty najítpotenciálního dárce,“ vysvětluje doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie.Transplantace ledvin představují nejlepší metodu léčby nezvratného selhání ledvin. Tím v Česku trpí přes 6000lidí. „Jen 12 % z nich je zařazeno k transplantaci ledvin, proto je důležité, aby se každý nemocný aktivně zajímala nebál se zeptat svého nefrologa nebo i kontaktovat naše koordinátory v IKEM,“ doplňuje prof. MUDr. OndřejViklický, CSc.

Zdroj: IKEM

Nejvíce transplantací jater u dospělých

148 dospělých dostalo díky novým játrům šanci na život. To je nejvíce dospělých od začátku tohotoprogramu. Zároveň chirurgové zachránili život i dalším 6 dětským pacientům. „Nejčastější indikací protransplantaci jater jsou u nás problémy spojené s poškozením jater kvůli alkoholismu, dále hepatocelulárníkarcinom, primární sklerozující cholangitida nebo chronická infekce hepatitidou C. Dobrá zpráva pro pacientyje, že výsledky přežívání našich pacientů leží zřetelně nad průměrem udávaným evropským registrem:jednoroční přežívání pacientů činí 90 %, pětileté 82 % a desetileté 74 %,“ říká doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.,přednosta Kliniky transplantační chirurgie.

Zdroj: IKEM

Nejvíce dárců orgánů 

Výjimečná byla i spolupráce s dárcovskými nemocnice nejen v transplantačním regionu IKEM, celkem 155. „Každá dárcovská nemocnice má různé podmínky, na kterých závisí jejich možnost zapojit se do dárcovského programu. Jsou centra, která v loňském roce indikovala i dvě desítky dárců, jiná třeba jen jednoho. Důležité je, že záleží na každém, byť jediném dárci. Právě ten v dané chvíli může zachránit život nemocného pacienta,“ vysvětluje doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází.

Dárci orgánů se v Česku již dávno nestávají tzv. „motorkáři“, ale jsou to ve většině případů pacienti po cévní mozkové příhodě, nikoli po traumatech hlavy. Obecně jsou to spíše starší lidé, celkem 60 % z nich bylo loni starších 51 let, výjimkou nejsou dárci po sedmdesátce. 

Autor: IKEM, Praha, ČR, 20.1.2020

Zdroj:

https://www.ikem.cz/cs/