Rada hl. m. Prahy dnes schválila záměr vytvořit Strategický rámec správy a využití pražských náplavek…

Ten má sloužit jako příklad spolupráce hlavního města Prahy, rezidentů a uživatelů prostor náplavek při realizaci jejich provozně a ekonomicky udržitelné správy.

Pražské náplavky se v posledním desetiletí staly velmi populárním místem setkávání a zábavy. Popularitu s malým zpožděním následují stavební úpravy náplavek, kobek a jejich technického zázemí tak, aby po stránce infrastruktury a bezpečnosti odpovídaly návštěvnosti a hygienickým standardům současnosti. Neméně důležitou součástí kultivace náplavek je i nové nastavení jejich programového využití. Vzhledem k stále rostoucímu cestovnímu ruchu v Praze a logickému rozvoji na něj navazujících komerčních aktivit lze totiž vnímat stále častěji i negativní jevy s tím spojené.

„Strategie pro budoucí využití náplavek bude připravena především s ohledem na život Pražanů. Je mým cílem, aby v centru Prahy vznikla volnočasová zóna, kterou budou opakovaně navštěvovat občané všech věkových kategorií a rodiny s dětmi,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Rámec by měla tvořit především pravidla pro realizaci autentického a atraktivního obsahu nejvyšší kvality, obsahu dostupného pro obyvatele i návštěvníky Prahy, současně však ohleduplného vůči místním rezidentům a ekologicky udržitelného. Obsahem pravidel bude být i aktualizace cenové politiky hlavního města Prahy vůči nájemcům náplavek. Nově vytvořený dokument bude veřejně dostupný a pro uživatele náplavek závazný.

Autor: Praha.eu, Praha, ČR, 20.1.2020

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_chce_stanovit_ramec_spravy_a.html