13. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 23. ledna 2020. Zasedání je veřejné a začíná v 8.30 hodin. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 24. 1. 2020)

Návrh zde:

Zdroj:

http://www.praha.eu/public/4b/21/d7/3094558_1057133_Upraveny_navrh_programu_jednani_13._zasedani_Zastupitelstva_hl_m__Prahy_….pdf

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/index.html

Autor: Praha.eu, TGM, Praha, ČR, 22.1.2020