Představenstvo DPP jednalo při zajištění údržby souprav metra 81-71M v souladu se zákonnými předpisy a žádá jej o externí audit uzavřené smlouvy…

Tak rozhodlo na svém zasedání, vše proběhlo v klidu, bez zbytečných tahanic. Tu přenechalo DPP městským politikům. Ti se navzájem kvůli zakázce osočují a napadají…

Psali jsme zde:

https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-spor-o-zakazku-dpp-pokracuje/

Spory vyvolala zakázka DPP na údržbu souprav metra. Na lednovém zasedání zastupitelstva HMP, se proti zakázce vymezila i koaliční TOP09 a opoziční ODA a ANO.

Psali jsme zde:

https://www.prazskynoviny.cz/uncategorized/praha-spory-v-koalici-o-zakazku-metra-za-miliardy/

„Těší mě, že také dozorčí rada konstatovala to, o čem jsme byli od počátku přesvědčeni, a co jsme opakovaně prezentovali, že jsme při sjednávání prodloužení kontraktu na zajištění kompletní odborné údržby souprav metra typu 81-71M postupovali transparentně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, platnými stanovami DPP, s péčí řádného hospodáře a vypsání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění byla jedinou možnou cestou. Od počátku jsme deklarovali, že DPP je připraven nechat zakázku prověřit nezávislými odborníky. Jsme přesvědčeni, že i externí audit, o jehož zajištění nás dozorčí rada požádala, přinese stejné výsledky,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Výsledky auditu DPP předpokládá do půlroku od jeho zadání auditorské společnosti.

Autor: TGM, Praha, ČR, 30.1.2020

Zdroj:

https://www.dpp.cz/spolecnost/pro-media/tiskove-zpravy/detail/278_1026-dozorci-rada-dpp-predstavenstvo-dpp-jednalo-pri-zajisteni-udrzby-souprav-metra-81-71m-v-souladu-se-zakonnymi-predpisy-a-zada-jej-o-externi-audit-uzavrene-smlouvy