Praha tato pravidla řeší vyhláškou již patnáct let…Metropole eviduje počet psů na jejím území již 15 let. V současnosti je v hlavním městě více jak 86 tisíc psů, které chová necelých 78 tisíc lidí. Začátkem roku vzešla v platnost novela zákona o veterinární péči, která již nepočítá s tetováním psů, ale pouze s jejich čipováním. To se týká každého psa staršího šesti měsíců. Tato úprava však není pro Pražany výraznou změnou, a to díky městské vyhlášce, která již mnoho let řeší řadu novinek, které novela zákona teprve přináší. Vše ostatní, včetně poplatků, tak v hlavním městě zůstává na stejné úrovni jako v minulosti.

Psali jsme zde:

https://www.prazskynoviny.cz/o-praze/praha-za-psy-budou-od-ledna-ve-meste-platit-i-vsichni-hlaseni-cizinci/

Na začátku tohoto roku vstoupila v platnost novela vyhlášky pro chovatele psů v metropoli, která reaguje na novelu veterinárního zákona, nicméně pro občany Prahy nedochází k výrazným změnám. Oproti předchozí verzi byla učiněna pouze jedna změna, a tou je povinné čipování psů starších šesti měsíců. V předcházející městské vyhlášce měli majitelé možnost psy starší šesti měsíců vybavit buď čipem, nebo tetováním. Nová právní úprava tak počítá pouze s čipováním. Poplatky a úlevy od poplatků zůstávají stejné, jako tomu bylo před účinností nové vyhlášky. Zajímavostí je, že letos výrazně vzrostl zájem chovatelů o zapsání do evidence, od začátku roku jejich počet již přesáhl 2 000.

V hlavním městě bylo vyhláškou zavedeno povinné trvalé označení psů, kteří se nacházejí na území Prahy, již v roce 2005. Ve stejném roce bylo upraveno také vedení centrální evidence chovatelů psů ze strany pražského magistrátu. Dnes se v evidenci nachází více jak 80 tisíc psů, nejvíce jich pak je například v městských částech Praha 4, 6 a 10. Chovatelů je pak v metropoli necelých 78 tisíc.

Právě čipování a vedení evidence chovatelů slouží k možnosti vyhledání psa například při jeho zaběhnutí. Tento systém přináší již 15 let výhody pro město i chovatele především tím, že lze jednoznačně identifikovat označeného psa a dohledat jeho majitele. Chovatelé také získali výhody v případě ztráty psa, neboť se mnohonásobně zvýšila pravděpodobnost jeho navrácení majiteli.

Označení může pomoci i v případě, kdy pes někoho napadne. V krátké době je pak možné opatřit si potřebné informace o zdravotním stavu zvířete a případně občana léčit odpovídajícím způsobem.

Přehled dle evidence chovatelů psů k 31. prosinci 2019:

V evidenci86 033 psů
V evidenci77 897 chovatelů

Počty psů v jednotlivých letech:

v roce 200882 230
v roce 200983 270
v roce 201088 303
v roce 201191 029
v roce 201293 133
v roce 201394 651
v roce 201496 512
v roce 201598 654
*v roce 2016100 544
v roce 201781 440
v roce 201883 297
v roce 201986 033

* v tomto roce proběhlo hromadné vyřazování již zemřelých a dosud neodhlášených psů, které se odrazilo v poklesu počtů v následujícím roce

Údaje o způsobu trvalého označení k 31. prosinci 2019:

Psi označení:počet
mikročipem74 173
tetováním   6 698
mikročipem i tetováním5 162
Celkem86 033

Autor: Praha.eu, Praha, ČR, 31.1.2020

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/novela_zakona_pro_prazske_majitele_psu.html