14. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 13. února 2020. Zasedání je veřejné a začíná v 8.30 hodin. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 14. 2. 2020)

Návrh zde:

http://www.praha.eu/public/a7/f0/1c/3102401_1061695_Upraveny_navrh_programu_jednani_14._zasedani_Zastupitelstva_hl_m__Prahy_….pdf

Zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/index.html

Autor: Praha.eu, TGM, Praha, ČR, 12.2.2020