V Praze v těchto dnech započala poměrně bizarní akce týkající se otázky kontroverzního počínání systému Airbnb…

Kolektiv Stop Airbnb, za účasti primátora Zdeňka Hřiba, zahájil několikadenní program akcí, meetingů a přednášek na téma Airbnb a pro dokreslení tak učinil v bytě pronajatém na základě tohoto systému.

Airbnb je systém krátkodobého pronájmu bytů využívaný zejména turisty. Jen v loňském roce ho využila, až desetina turistů, kteří navštívili našeho hlavní město (téměř 2 milióny lidí). V Airbnb figuruje 13 tisíc bytů, z nichž čtvrtina se nachází v historickém centru Prahy. Airbnb přináší Praze a Pražanům problémy, ať už tím, že se stává předmětem zájmu podvodníků, nebo tak, že uvedených 13 tisíc bytů je de facto mimo trh s nemovitostmi, a tím pádem nedochází ke snižování extrémně vysokých cen bytů, kterými Praha trpí. Podle některých odhadů může Airbnb být odpovědné za zvýšení cen v centru Prahy, až o 1,300 Kč. Kromě toho je využíván nezřídka hlučnými a agresivními turisty, kteří zhoršují životní podmínky obyčejných občanů hlavního města. To trápí nejvíce Prahu 1, kde situace se šířením Airbnb vede, až k vylidňování a stěhování místních pryč. Kromě toho je Airbnb obviňováno z porušování stavebního zákona, a toho, že tímto způsobem unikají daně státu. 

Tato akce je projevem metod a fungování současné Rady Hlavního města Prahy, která když je neschopna prosadit něco lepší, než zákaz pand a maskotů v ulicích města, shodí odpovědnost na místní aktivisty. Současná rada funguje už od listopadu 2018, ale teprve nyní došlo k vydání pouhých požadavků na regulaci Airbnb, včetně informační povinnosti účastníků Airbnb vůči obcím, a až nyní jsou tyto požadavky směřovány na ministerstvo pro místní rozvoj. 

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 17.2.2020