Městská část Praha 2 dala pokácet tři smrky v severní části Riegrových sadů…

Usychaly od loňského podzimu, v úterý odpoledne se potvrdilo napadení kůrovcem. Stromy byly pokáceny a dřevní hmota odstraněna, aby se kůrovec nešířil dál.  

Zdroj: MČ Praha 2

Pracovník odboru životního prostředí v úterý 18. února v rámci pravidelné kontroly parků v Riegrových sadech prověřil podezření zahradníků na výskyt kůrovce  ve skupině smrků v blízkosti MŠ Vozová 2a. Tři smrky byly zasaženy. Pracovník po odloupnutí kůry zjistil, že se zde nacházejí larvy škůdce  a  v lýku jsou zřetelně viditelné chodbičky a  cestičky.Následně dle pořízených fotografií proběhla konzultace s dalšími odborníky (Ing. Petr Fuka, soudní znalec, arborista, pedagog na ČZU, Ing. Vladimíra Pávová, vedoucí dendrolog botanické zahrady v Tróji). Podezření se potvrdilo, a proto ve středu 19. února ráno došlo k pokácení napadených dřevin společností Gartensta Plus, s. r. o., která má v parku Riegrovy sady údržbu veřejné zeleně na starosti. Dřevní hmota byla převezena na deponii společnosti Gartensta Plus ve Štěrboholech a následně bude spálena, aby se škůdce dále nešířil a nenapadal další jehličnaté skupiny.

Zdroj: MČ Praha 2

Podobné problémy řešila také společnost Lesy Praha, a. s., která v loňském roce v rámci celé Prahy musela za zeleně odebrat téměř 5000 m3 dřeva. Více než polovina objemu dřeva byla napadena kůrovcem, třetina trpěla suchem a nejmenší část poškodil vítr.

Autor: MČ Praha 2, Praha, ČR, 20.2.2020

Zdroj:

http://m.praha2.cz/v-riegrovych-sadech-byly-pokaceny-tri-smrky-napadene-kurovcem-1.html