Rada městské části Prahy 2 projednala věcný záměr Magistrátu hl. m. Prahy a společnosti Telefonica O2 odstranit z území hlavního města Prahy veřejné telefonní automaty (VTA). Se záměrem a úplným odstraněním VTA ze svého území nesouhlasí.

Bezpečnostní cvičení Blackout v roce 2014 ukázalo, že v případě energetické krize může být nefungující mobilní komunikační síť velkým problémem. V takovém případě jsou dle dostupných informací operátoři schopni udržet mobilní komunikační síť provozuschopnou pouze po omezenou dobu. Věcný záměr přitom počítá s celoplošným odstraněním VTA a to i v důležitých mezinárodních dopravních uzlech jako je hlavní nádraží.

„Mohu rozumět unáhlenému rozhodnutí k odstranění VTA ve formě telefonních budek, které často sloužily jako prostor pro aplikaci návykových látek. Absolutní odstranění veřejných telefonních automatů z území metropole však považujeme za narušení klíčového bezpečnostního prvku určeného pro případ řešení krizových situací a bezpečnosti občanů. S ohledem na bezpečnost i v době krizových stavů proto požadujeme VTA v obvodu městské části Praha 2 ponechat nebo zajistit odpovídající náhradu např. ve formě nouzových komunikátorů na zastávkách MHD či na sloupech veřejného osvětlení,“ uvedl k tématu radní pro bezpečnost Michal Zuna.

Autor: MČ Praha 2, Praha, ČR, 21.2.2020

Zdroj:

http://urad.praha2.cz/Praha-2-nesouhlasi-s-odstranenim-verejnych-telefonnich-automatu-bez-nahrady.html